EU-akkoord over quota voor genderevenwicht in raden van bestuur

 ©  EPA-EFE

Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben dinsdagavond een akkoord bereikt over maatregelen om meer genderevenwicht in de besturen van beursgenoteerde bedrijven te brengen. Er komen quota.

Bron: BELGA

Over het al dan niet invoeren van quota om meer vrouwen aan de top van bedrijven te krijgen, wordt al jaren gesproken. De Europese Commissie lanceerde in 2012 al een voorstel, maar het dossier zat lang geblokkeerd op het niveau van de Raad van de EU, waarin de regeringen van alle lidstaten vertegenwoordigd zijn.

Nu is er toch een politiek akkoord tussen het Parlement en de Raad. Ze raakten het eens dat tegen eind juni 2026 minstens 40 procent van de niet-uitvoerende bestuurders of 33 procent van alle bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven van het ondervertegenwoordigde geslacht zouden moeten zijn. Bedrijven met minder dan 250 werknemers worden daarvan vrijgesteld.

De ondernemingen zullen jaarlijks informatie over het genderevenwicht in hun bestuur moeten overmaken aan de autoriteiten. Bedrijven die het quotum niet halen, zullen daar uitleg over moeten geven. Bedrijven die niet transparant zijn over hun benoemingsprocedures, kunnen gestraft worden.

Het akkoord moet nog formeel goedgekeurd worden in de Europese instellingen. Daarna krijgen de 27 EU-lidstaten twee jaar de tijd om de Europese richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

België had al quota

Momenteel worden volgens het Europees Parlement 30,6 procent van de bestuursposities in de grootste beursgenoteerde bedrijven in de EU ingenomen door vrouwen. Maar er zijn erg grote verschillen tussen lidstaten: In Frankrijk gaat het om 45,3 procent, in Cyprus om 8,5 procent.

België zit bij de koplopers. Er geldt er dan ook al enkele jaren net als in Frankrijk een wettelijk quotum in ons land: in overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven moet ten minste een derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht zijn dan van de overige leden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten