Brouns wil 12.000 langdurig zieken aan de slag tegen 2024. “Ik wil VDAB laten uitbreken”

 ©  Guy Puttemans

Minister van Werk Jo Brouns (CD&V) wil tegen 2024 12.000 langdurig zieken opnieuw aan de slag krijgen om een deel van de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. “Die zitten in de pijnklinieken en de revalidatiecentra. We willen dat de VDAB uitbreekt.”

Tommy Huyghebaert

“Het is heel belangrijk dat we het gesprek over de terugkeer naar werk zo snel als mogelijk opstarten”, klinkt het bij de minister. “We weten namelijk dat hoe sneller we het gesprek opstarten over de terugkeer naar werk, dat de kans dan ook veel groter is dat mensen ook effectief duurzaam aan de slag gaan in een job die werkbaar blijft.”

De re-integratie van langdurig zieken is een traject dat de patiënt met verschillende actoren moet doorlopen: de werkgever, de huisartsen, de mutualiteiten en de werknemers zelf. “Het is de bedoeling dat er informatie wordt gegeven aan de betrokken mensen over de mogelijkheden over de terugkeer naar werk en dat er hoop en perspectief kan gegeven worden. Iets wat vaak héél belangrijk is bij het herstel van mensen. We betekenen vaak in de zorgcontext een concrete meerwaarde voor wie ziek is. Er wordt vaak gestart met infosessies, het opmaken van een soort plan richting werk, en dat steeds in duo partnerschap tussen werk en zorg.”

De minister sust de kritiek dat hij een stormloop wil houden richting ziekenhuizen, revalidatiecentra en pijnklinieken. “We gaan omzichtig te werk gaan, uit respect voor de betrokkenen. We gaan wel, in samenspreek met de artsen in de revalidatiecentra of pijnklinieken, mensen informeren over de mogelijkheden en zo stapsgewijs bekijken of een traject naar werk mogelijk is. We gaan, in samenspraak met de zorgsector, na wat mensen die langdurig ziek zijn wel nog kunnen. Dit is niet noodzakelijk een economisch verhaal, maar een gezondheidsverhaal. Een werkbare job geeft immers niet alleen een inkomen, maar ook zin en perspectief.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten