Regering stemt in met tariefovereenkomst logopedisten

 ©  BART DEWAELE

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de nieuwe overeenkomst met de logopedisten voor de jaren 2022 en 2023. De tekst kreeg geen algemene instemming van de sector en zal nu aan elke logopedist worden voorgelegd. Indien die individuele logopedist instemt, betekent dat tariefzekerheid voor de patiënt.

ckaBron: BELGA

De overeenkomst kreeg een maand geleden al het fiat van het Verzekeringscomité van het Riziv. Ze bevat drie projecten. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht voor het opmaken van een logopedisch bilan door de logopedist zonder doktersvoorschrift. Dat zou logopedisten meer verantwoordelijk geven voor het uitvoeren van dit bilan.

Daarnaast zal een werkgroep voorstellen formuleren voor de herziening van bepaalde verstrekkingen in de nomenclatuur, zoals de criteria voor de toegang tot verstrekkingen voor bepaalde aandoeningen, de openstelling van de nomenclatuur voor nieuwe pathologieën, de tussenkomst van de ziekteverzekering bij de evaluatie of een aanpassing van de behandelingsperiodes. En tot slot zal de overeenkomstencommissie samen met het Riziv de kwestie van het aantal logopedisten aankaarten bij de bevoegde autoriteiten en de betrokken ministers. 

De overeenkomst wordt nu aan elke individuele logopedist voorgelegd. Wie zich niet aanmeldt bij het Riziv, wordt automatisch geconventioneerd, wat betekent dat de patiënten de garantie hebben dat de logopedist de tarieven van de conventie zal naleven.

In een mededeling zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) te begrijpen dat de beroepsorganisaties van logopedisten nog meer onmiddellijke vooruitgang hadden verwacht. De pandemie heeft uiteraard ook gewogen op hun sector en hun inkomen. 

“Men mag echter niet vergeten dat zij de voorbije jaren hebben kunnen genieten van aanzienlijke budgetverhogingen. In 2017 bedroegen de uitgaven van het Riziv voor logopedie 102 miljoen euro. Met een begrotingsdoelstelling van 150 miljoen euro voor 2022 zijn nu bijna 50 procent meer uitgaven mogelijk dan 5 jaar geleden”, luidt het. De voorgestelde overeenkomst voor 2022 en 2023 voorziet een bedrag van 2,6 miljoen euro op jaarbasis plus de 2,2 miljoen euro voor lineaire indexering vanaf 1 juni 2022.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten