Jean-Claude Van Damme strijdt samen met GAIA voor verbod op onverdoofd slachten: “Alstublieft, doe het voor de dieren”

Het verbod op het onverdoofd slachten van dieren werd vorige week afgekeurd door het Brusselse Parlement. Jean-Claude Van Damme is verontwaardigd door de beslissing. In een video die de dierenrechtenorganisatie GAIA nu verspreidt, roept de Hollywoodster de Brusselse parlementsleden op om vrijdag 17 juni het verbod alsnog goed te keuren in de plenaire zitting. “Ik weet dat jullie, diep in jullie hart, me willen helpen”, aldus de Brusselaar.

Jean-Claude Van Damme bewees in het verleden al dat hij GAIA in zijn hart draagt en bekommerd is om de dieren. GAIA-voorzitter Michiel Vandenbosh is dan ook blij met de steun van de Brusselaar. “Als zelfs de wetenschappelijk bevestigde realiteit van het extreme dierenleed noch de arresten van de hoogste gerechtshoven, die de Vlaamse en Waalse verboden op onverdoofd slachten valideerden als het billijke evenwicht tussen godsdienstvrijheid en het belang van het dierenwelzijn, voor Brusselse parlementsleden niet overtuigend zijn om duizenden dieren vermijdbaar lijden te besparen, wie weet kan Jean-Claude Van Damme het Brussels Parlement ertoe aanzetten om de ethisch meest verantwoorde, meest vooruitstrevende en meest gerechtvaardigde beslissing te nemen in het belang van de zwakste en meest kwetsbare partij, de dieren.”

​Op Vrijdag 17/6 wordt in het Brussels parlement gestemd over de conclusies in het verslag van de commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn en over de tekst van het ordonnantievoorstel.

(LVW)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten