Geen nietigverklaring in dossier-Optima Bank ondanks schijn van partijdigheid van onderzoeksrechter

Jeroen Piqueur 

Jeroen Piqueur ©  BELGA

In de zaak rond de Optima Bank blijft het werk van onderzoeksrechter Annemie Serlippens, die zich van het Gentse hof van beroep moest terugtrekken na een wrakingsverzoek, ondanks de vaststelling van een “schijn van partijdigheid” overeind. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Hans Rieder, de advocaat van voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur, had de nietigheid van het onderzoek gevraagd, maar de KI besliste om alleen enkele minder essentiële stukken te weren.

jvhBron: BELGA

Optima Bank ging in juni 2016 failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur en medeverdachten te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Via buitenlandse structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland werd volgens de speurders een bedrag van 100 miljoen euro onttrokken aan de Belgische bank.

Partijdigheid?

Het Gentse hof van beroep besliste eind februari 2021 dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich moest terugtrekken uit de zaak. De advocaat van Piqueur had een vordering tot wraking ingediend tegen Serlippens omdat ze partijdig zou zijn. Het hof oordeelde dat Serlippens “lijkt uit te gaan van een vaststaande schuld”, en verklaarde daarom het wrakingsverzoek gegrond.

Rieder vroeg daarna een controle van de regelmatigheid van de rechtspleging. Na de wraking van onderzoeksrechter Serlippens moest de KI oordelen of het onderzoek objectief gevoerd werd. De KI kon oordelen dat bepaalde onderzoekshandelingen nietig zouden zijn, of in uitzonderlijke gevallen ook het verval van de strafvordering vaststellen, waardoor er geen proces zou komen rond de Optima Bank.

De KI besliste dinsdag dat enkele stukken geweerd worden op grond van de taalwet en het beroepsgeheim van advocaten, maar het werk van Serlippens blijft overeind. Er werd een “schijn van partijdigheid” vastgesteld, maar die heeft geen weerslag op de regelmatigheid van de stukken.

Terug naar Gent

De zaak kan nu terugkeren naar de raadkamer in Gent, die moet oordelen of Jeroen Piqueur en de andere verdachten voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. In totaal wordt voor veertien personen en vennootschappen de verwijzing gevraagd, onder hen ook de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche. Hij was van 2011 tot 2015 CEO van Optima Bank en werd daarna voorzitter van de vastgoedmaatschappij Optima Global Estate.

De behandeling van de zaak werd al verschillende keren uitgesteld na onder meer de vraag tot bijkomend onderzoek. De nieuwe onderzoeksrechter weigerde een deel van het gevraagde onderzoek, maar de KI oordeelde in december dat een deel van het bijkomend onderzoek gevraagd door Van den Bossche moest uitgevoerd worden. Op 14 september wordt opnieuw gekeken of de raadkamer zich kan uitspreken over de verwijzing van de verdachten.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten