Europees Parlement toch op weg naar een akkoord over het klimaat

 ©  EPA-EFE

De drie grote fracties in het Europees Parlement hebben nu toch een akkoord bereikt over de grote Europese plannen – de Green Deal en het Fit for 55-plan – om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Door grote onenigheid moest de stemming daarover vorige week nog worden uitgesteld.

Farid El Mabrouk

Een vermindering van de CO₂-uitstoot met 55 procent tegen 2030, en tegen 2050 helemaal koolstofvrij zijn. Dat is wat de EU voor het klimaat wil doen. Door de uitstoot van broeikasgassen te verstrengen voor de zware industrie en energieproducenten, door strengere normen in te voeren voor de transportsector en voor gebouwen, en door komaf te maken met de ‘gratis uitstoot’ door bepaalde sectoren.

Over het bannen van auto’s en bestelwagens op fossiele brandstoffen tegen 2035 raakte het Europees Parlement het vorige week wel eens, maar andere belangrijke dossiers haalden het tijdens een chaotische en emotionele zitting niet. Een meerderheid van socialisten, groenen, extreemrechts en extreemlinks verwierp het finale voorstel omdat andere fracties – zoals de EVP (Europese Volkspartij) – dat eerder hadden afgezwakt. Terug naar af dus, naar de bevoegde commissie van de Europese assemblee.

LEES OOK. Niemand twijfelde aan een goede afloop en toch liep het mis: Europa zet zichzelf te kijk met aanpak klimaatplan (+)

Maar ondertussen staken de onderhandelaars van de drie grote fracties de koppen bij elkaar en kwamen ze toch tot een consensus. Zo wordt de emissiehandel voor de zware industrie, de stroomproducenten en ook de luchtvaartsector – die volgens het zogenaamde ETS-systeem per ton CO₂ die ze uitstoten een bedrag moeten betalen – dan toch strenger. En het aandeel dat gratis kan worden uitgestoten – vorige week hét struikelblok tussen de partijen – verdwijnt definitief in 2032. Vorige week was dat nog 2036.

Voor een ander gevoelig thema – het invoeren van taksen op onder meer staal, aluminium of mest uit landen die het niet zo nauw nemen met het klimaat – lijkt een oplossing in de maak. De importheffingen komen er ten laatste tegen 2030 voor alle sectoren die onder het ETS-systeem vallen.

LEES OOK. Klimaatopwarming tegenhouden zonder daarbij gezinnen al te veel te treffen? Deze maatregelen liggen op tafel van de EU (+)

Door de deblokkering komt ook het sociaal klimaatfonds er eindelijk. Met dat fonds, goed voor 16 miljard euro, kunnen klimaatinvesteringen van kwetsbare gezinnen worden gefinancierd. Zoals het isoleren van huizen, het leggen van zonnepanelen of het installeren van warmtepompen.

Vorige week was al duidelijk dat de uitbreiding van het ETS naar de transportsector en gebouwen er alleen zou komen voor professionele spelers en niet voor gezinnen. Dat moet vermijden dat de energiefactuur voor de bevolking nog meer de hoogte ingaat. Wellicht moeten gezinnen daarom pas vanaf 2029 in het systeem stappen.

Helemaal zeker is het nog niet, maar aangezien de drie grote fracties een meerderheid hebben in het Europees Parlement, is de kans groot dat de deal toch nog voor de zomer door de parlementaire molen raakt. Nadien moet het Europees Parlement wel nog gaan onderhandelen met de Raad van Ministers, de 27 lidstaten dus.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten