Trager rijden, dat is de goedkoopste maatregel: hoe haalbaar zijn voorstellen om koopkracht te verhogen?

De federale regering wil een nieuw pakket maatregelen samenstellen om de koopkracht te verhogen. Een groepje economen heeft daartoe een eerste setje concrete voorstellen op tafel gelegd. Ze willen vooral de lagere middenklasse beter beschermen door onder meer het sociaal energietarief verder uit te breiden. Én ze willen sneller vergroenen, met zelfs een verlaging van de snelheid op snelwegen.

Hannes Heynderickx

Hoofdpunten