Rekenhof kritisch voor opleiding politie-inspecteurs: “Gebrek aan kwaliteitscontrole, financiering laat te wensen over”

Archiefbeeld 

Archiefbeeld ©  Joren De Weerdt

De basisopleiding voor politie-inspecteurs komt niet volledig tegemoet aan de behoeften bij de politie. Dat concludeert het Rekenhof in een audit die slaat op de periode 2016-2020. Het Hof heeft het onder meer over een gebrek aan kwaliteitscontrole, omdat de cel die daar binnen de federale politie voor instond niet meer bestaat. Ook de financiering laat te wensen over.

jvhBron: BELGA

Aspirant-inspecteurs van de federale en van de lokale politie kunnen in ons land terecht in tien erkende en gesubsidieerde politiescholen voor een opleiding van twaalf maanden gevolgd door een stage van zes maanden. Maar die opleiding vertoont hiaten, concludeert het Rekenhof in een audit, die in mei werd afgerond en slaat op de periode van 2016 tot 2020.

Zo slaagt ze er niet in om voldoende inspecteurs te rekruteren. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon (N-VA) van 2016 tot december 2018 en Pieter De Crem (CD&V) tot oktober 2020, red.) had aangekondigd 1.400 politiemensen per jaar aan te werven, terwijl het er tussen 2017 en 2019 gemiddeld 1.250 waren, stipt het Rekenhof aan. In 2016 was het hiaat nog groter: toen moesten er 1.600 mensen worden aangeworven, maar werden er maar 724 uiteindelijk benoemd.

Daarnaast stelt het Rekenhof zich ook vragen bij de kwaliteit van de opleiding. Er is geen strategische langetermijnvisie, klinkt het, terwijl er wel nood is aan harmonisering van de opleidingen in de verschillende scholen en aan een betere afstemming op de behoeften op het terrein. Bovendien is er ook geen kwaliteitscontrole: de cel binnen de federale politie die daarvoor instond, bestaat niet meer, en de Nationale Politieacademie die zich daar nu mee bezighoudt, is zelf een school die onderworpen is aan kwaliteitscontrole, klinkt het. 

Tot slot schort het ook aan de financiering. De politiescholen ontvangen jaarlijks 5 miljoen euro van de federale politie, maar de verdeelsleutel die nog dateert van 2002 en de aspirant-inspecteurs over de scholen verspreidt, strookt niet meer met de werkelijke aantallen cursisten in de scholen. Zo komt het dat de subsidie in West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant in 2020 schommelde tussen de 7.200 tot bijna 8.000 euro per aspirant, terwijl dat in Henegouwen en Namen nauwelijks meer dan 6.000 euro was. In januari 2020 heeft de federale politie al wel een werkgroep opgericht om het financieringsmechanisme te herzien, vermeldt het Rekenhof.

Volgens N-VA-Kamerlid Sigrid Goethals moet huidig minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dringend aan de slag met de politieopleiding. “Hoewel de minister meermaals heeft verklaard dat selectie, aanwerving en opleiding van politiediensten belangrijke punten voor haar vormen, heeft ze naast een versnelde selectieprocedure nog niet veel concreets gerealiseerd”, klinkt het. Goethals vraagt onder meer om een centrale instantie te voorzien die erop toeziet dat de opleiding homogeen is en de kwaliteit ervan waarborgt. Ze pleit ook voor een herziening van de financiering.

Verlinden antwoordde in een reactie aan het Rekenhof dat de Staten-Generaal voor de Politie zich komend najaar over de opleiding buigt. Bovendien komt er een nieuwe langetermijnvisie die “heel zeker een impact zal hebben op de kwaliteitsbewaking in de toekomst”.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten