Zelfs koppen tellen niet evident voor plenaire behandeling onverdoofd slachten in Brussel

 © Olaf Kraak 

Het blijft buitengewoon onduidelijk in welke richting de stemming over het verbod op onverdoofd slachten vrijdag tijdens de plenaire zitting van het Brussels Parlement zal gaan. De scheidingslijn tussen meerderheid en oppositie speelt niet in dit dossier, maar vooral aan Franstalige kant lijken zowat alle fracties behoorlijk verdeeld te zullen stemmen. Het wordt dus vanaf 16 uur koppen tellen en kijken wie strategisch afwezig blijft.

Bron: BELGA

Bovendien is de procedure die tijdens de plenaire zitting gevolgd moet worden, vrij complex. De commissie Leefmilieu verwierp woensdag met staking van stemmen (6 voor, 6 tegen, 3 onthoudingen) het voorstel van ordonnantie dat onverdoofd slachten ook in het Brussels Gewest verbiedt. Dat voorstel kwam van DéFI, Groen en Open VLD.

De meerderheid stemde verdeeld: indieners DéFI en Groen stemden voor (Open VLD heeft geen stemrecht in de commissie), PS en one.brussels-Vooruit tegen, terwijl Ecolo zich onthield. Oppositiepartijen N-VA en MR steunden de tekst, PVDA niet, terwijl Les Engagés zich onthielden. Tijdens de stemming namen verschillende fractieleiders de plaats in van commissieleden om zeker te zijn van een eensgezinde stem van de fractie. Maar dat is geen voorafname op de stemming in plenaire zitting, was bij verschillende betrokkenen te horen.

LEES OOK. In Vlaanderen en Wallonië al lang verboden, maar in Brussel blijft onverdoofd slachten, door opmerkelijke stoelendans (+)

Doordat het voorstel in commissie verworpen werd, dient de plenaire vergadering zich uit te spreken over het verslag van de commissiewerkzaamheden en dus verwerping van de tekst. Normaal gezien is dat een formaliteit, maar omdat de verhoudingen in commissie en plenaire vergadering licht verschillend zijn en een aantal fracties in commissie “strategisch” stemden is het niet duidelijk of het verslag (en dus de verwerping van het verbod op onverdoofd slachten) zal goedgekeurd worden. 

Nederlandstalige en Franstalige kant

Aan Nederlandstalige kant is er een duidelijke meerderheid om het verslag te verwerpen: Groen, Open VLD, N-VA, CD&V en Vlaams Belang. Daar kan Pepijn Kennis van Agora bijkomen, gaf hij donderdag aan tegenover Belga. Kennis onthoudt zich normaal gezien over onderwerpen waarop de burgerassemblee van Agora zich niet heeft uitgesproken, maar twijfelt nu omwille van de stemming in commissie waarbij verschillende fractieleiders stemden in plaats van fractiegenoten-commissieleden. Jan Busselen (PVDA) en twee van de drie leden van one.brussels zullen het verslag goedkeuren, terwijl Els Rochette donderdag desgevraagd niet wilde ingaan op vragen over haar stemgedrag.

Aan Franstalige kant ligt de zaak veel ingewikkelder. Zo kunnen de leden van Ecolo volgens hun geweten stemmen – met naar verluidt twee aanzienlijke kampen – en is het erg waarschijnlijk dat ook binnen MR en DéFI niet alle leden voor het verbod zullen stemmen. Bij PS is er naar verluidt een meerderheid tegen het verbod, maar Julien Uyttendaele liet al weten voor te zullen stemmen. De Franstalige leden van PVDA zullen tegen het verbod stemmen, maar zouden niet allen aanwezig zijn, terwijl het standpunt van Les Engagés donderdagavond nog onduidelijk was. 

Zeer nipt

Een rondvraag leert dat de stemming over het verslag wel eens zeer nipt kan zijn, met een verschil dat niet groter dan twee tot vier stemmen zou kunnen bedragen. Daarbij valt het niet uit te sluiten dat sommige parlementsleden afwezig zullen blijven bij de stemming. Het is niet zeker dat de algemene bespreking van het verslag vrijdagvoormiddag al veel duidelijkheid zal brengen over het stemgedrag. Het blijft dan nagelbijten tot de stemming, die niet voor 16 uur gepland staat.

Als het verslag verworpen wordt, start meteen de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van ordonnantie met de eventuele amendementen. En die kan alle kanten uitgaan, gezien de spanningen binnen de meerderheid over het onderwerp en de onenigheid binnen een aantal fracties, vooral aan Franstalige kant.

Aangeboden door onze partners