Nooit eerder zoveel personen aan het werk, maar dan vooral hooggeschoolden

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

In het eerste kwartaal van 2022 heeft de Belgische werkgelegenheidsgraad een recordhoogte bereikt. Van de Belgen tussen 20 en 65 jaar oud was toen 71,9 procent aan het werk. Bij hooggeschoolden is de werkgelegenheidsgraad met 85,2 procent het hoogst. De kloof met laaggeschoolden, van wie 45,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk was in het eerste kwartaal, bedraagt 40 procentpunten. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statbel, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK).

Bron: BELGA

De werkgelegenheidsgraad van 71,9 procent in het eerste kwartaal van 2022 ligt hoger dan de werkgelegenheidsgraad van het vorige kwartaal (71,6 procent) en die van een jaar daarvoor, in het eerste kwartaal van 2021 (69 procent). Toch blijft het onder de 80 procent tegen 2030, die België zich als doel gesteld heeft. Maar, stelt Statbel, “nooit eerder waren zoveel personen aan het werk.” Ook de IAB-werkloosheidsgraad, bij Belgen tussen 15 en 65 jaar oud, ziet er met 5,4 procent beter uit dan het vierde kwartaal (5,8 procent) en het eerste kwartaal van 2021 (6,7 procent). Met 14,7 procent is de werkloosheidsgraad het hoogst bij jongeren.

“Tussen het eerste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 evolueren zowel de werkgelegenheidsgraad als de werkloosheidsgraad gunstig bij zowel vrouwen al mannen, binnen alle leeftijdsgroepen, in de drie regio’s en voor gelijk welk onderwijsniveau”, vat Statbel samen. Bovendien is het aantal personen met een tweede job in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 5,3 procent van alle werkenden. Meer mannen dan vrouwen hebben een tweede (betaalde) job.

Hoogopgeleiden

Vooral hoogopgeleiden - mensen met een diploma van het hoger onderwijs - doen het goed. Met hun werkgelegenheidsgraad (85,2 procent) en IAB-werkloosheidsgraad (2,7 procent) tekenen ze de beste scores op. Bij laaggeschoolden - mensen met maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs - schetsen de werkgelegenheidsgraad (45,2 procent) en de IAB-werkloosheidsgraad (14,1 procent) een minder rooskleurig beeld. Binnen de hooggeschoolde beroepsbevolking nam het percentage werkenden met een tweede job toe van 5 procent naar 6,6 procent. Bij laaggeschoolden daalde dat percentage van 2,6 naar 2 procent.

Het aantal werkenden dat aan het werk blijft, neemt weer toe tot 95,2 procent, meldt Statbel nog. 35,2 procent van de werklozen die één jaar geleden een job zochten, is in het eerste kwartaal van 2022 weer aan de slag. Hoewel inactieven - mensen die niet meer beschikbaar zijn om te werken of niet meer op zoek zijn naar werk - vaker weer aan de slag gaan dan voor de coronacrisis, blijft het aantal inactieven dat na één jaar nog steeds niet werkt, met 87,3 procent, zeer hoog. Ook vanuit dit opzicht scoren hoogopgeleiden goed. Ze blijven makkelijk aan het werk, en als ze hun werk verliezen, is 56,4 procent na één jaar terug aan de slag, tegenover 17,1 procent hoogopgeleiden.

De gerapporteerde cijfers vormen schattingen op basis van een steekproefenquête. Voor die enquête werd een effectieve steekproef uitgevoerd bij bijna 25.700 personen tussen 15 en 89 jaar oud in het eerste kwartaal van 2022.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten