Gezocht: uitbater die “versleten” Melkhuisje tegen 1 mei 2023 weer (gerenoveerd) open krijgt

’t Melkhuisje zoekt een nieuwe uitbater. Wie waagt zich eraan? ©  Leen De Smedt

Aalst -

De horecazaak ’t Melkhuisje in het stadspark, een beschermd gebouw dat eigendom is van de stad, komt op 1 september weer vrij. Daags voordien stoppen de huidige concessionarissen er na negen jaar mee. Maar de oppositie is sceptisch over het aanbod van de stad: een fiks lagere huur, maar “slechts” 118.000 euro stadsbijdrage voor de huurders om het “krot en versleten pand” te restaureren. Omdat de zaak lange tijd gesloten zal zijn, wordt wel geopteerd voor twee tijdelijke plaatsen voor ambulante handel in tussentijd.

Leen De Smedt
Aangeboden door onze partners