Schoolvertegenwoordigers zetten het gemeentebestuur aan het werk

Kindergemeenteraad buigt zich over ontharden.  

Kindergemeenteraad buigt zich over ontharden.  © rr

Kapellen -

De kinderen van de kindergemeenteraad legden hun plannen rond het thema “ontharden” voor aan burgemeester, schepenen en raadsleden. Tijdens de gemeenteraad keurde iedereen ze goed.

Met de overstromingen van afgelopen zomer en de opstart van het klimaatactieplan in het achterhoofd, wilden de gemeente weten wat de kinderen dachten over het thema ‘ontharden . Dus kwam er een bevraging op elke school.

“Waar, hoeveel en wanneer kunnen we ontharden om gespaard te blijven overstromingen?” was de vraag die de scholen kregen voorgelegd. Op de laatste bijeenkomst van de kindergemeenteraad bespraken de schoolvertegenwoordigers alle ideeën van hun school met het college van burgemeester en schepenen”, legt schepen An Stokmans uit.

Overleggen met onder meer burgemeester en schepenen.

Overleggen met onder meer burgemeester en schepenen. © rr

Elke school werd geïnterviewd over wat ze gedaan heeft. An Stokmans: “De leerlingen van de ene school trokken van deur tot deur met de vraag of de bewoners bijvoorbeeld hun oprit wilden ontharden, andere stelden voor om een stukje grond achter hun school te gebruiken voor de aanleg van een groen hoekje. Alle verzamelde ideeën werden besproken met het college van burgemeester en schepenen. Hierbij werd onder meer nagegaan of de gedane voorstellen al dan niet haalbaar zijn voor een gemeente. Burgemeester Van Mechelen legde die voorstellen na een presentatie voor aan de voltallige gemeenteraad en die ging unaniem akkoord met de ideeën van de kinderen.”

Schepen An Stokmans: “De kinderen begrijpen natuurlijk dat niet alle ideeën zomaar uitgevoerd kunnen worden, dat bespraken we heel duidelijk tijdens de bijeenkomsten. Het is vooral de wisselwerking tussen de kinderen en het gemeentebestuur die van belang is. Het volgende schooljaar gaan we haalbare ideeën samen met de leerlingen uitwerken.”

In 2014 startte de jeugddienst een kindergemeenteraad met de vijf lagere scholen van Kapellen. Per school worden jaarlijks vier vertegenwoordigers gekozen die aanwezig zijn op de drie bijeenkomsten in de raadzaal van kasteel Beukenhof. De vertegenwoordigers krijgen een vraag vanuit de gemeente en bespreken deze met hun medeleerlingen op school.

Erik Vandewalle

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten