Organisatie KunstZ grijpt naast subsidies: “Dit kan ons doodvonnis betekenen”

Een voorstelling van KunstZ.  

Een voorstelling van KunstZ.  © Victoriano Moreno

Antwerpen -

De Antwerpse kunstorganisatie KunstZ verliest haar subsidies. En dat is bijzonder slecht nieuws voor het multiculturele creatieplatform, waar ze totaal verrast reageren op de beslissing van de Vlaamse regering. “Als er niets gebeurt, kan dit weleens het einde van onze werking inluiden.”

KunstZ is een artistiek platform dat ruimte biedt aan etnisch- en cultureel diverse talent om zich te ontwikkelen in de podiumkunsten. “Het begon al toen we negatief preadvies kregen van de beoordelingscommissies. Ik was geschokt maar dacht dat ze een aantal zaken fout interpreteerden. In de repliek hebben we administratieve fouten kunnen duiden en rechtzetten. Ik dacht dat dat ze de zaak wel zouden doen kantelen, maar niets blijkt minder waar”, zegt Greet Vissers, artistiek leider van KunstZ.

De regering geeft twee redenen waarom de organisatie naast de subsidies grijpt. “Enerzijds zijn we zakelijk niet in orde, anderzijds zijn we te lokaal in hun ogen. We bestrijken nochtans de hele stad, net zoals vergelijkbare organisaties hetzelfde doen in Brussel en Gent.”

Greet Vissers.

Greet Vissers. © Victoriano Moreno

Volgens Vissers kan het wegvallen van subsidies het einde beteken voor KunstZ. “Dit is een regelrecht drama. Zonder die financiële steun zijn wij niet levensvatbaar. Maar we laten het hier niet bij. We gaan onderzoeken wat we hiertegen kunnen doen, want er is het een en ander fout gegaan. Daarbovenop ontbreekt de wil voor dialoog volledig.”

“We zouden met deze zaak naar de Raad van State willen stappen, maar eerst moeten we weten hoe en wat. Ook de stad gaan we aanspreken voor steun, want wij hebben een erg belangrijke rol te vervullen voor etnisch en cultuur divers talent met artistieke ambities. Als dat niets oplevert, is onze laatste reddingsboei wellicht verloren.”(lava)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten