Met te veel spaargeld heb je straks geen recht meer op sociale woning: om welk bedrag gaat het? En wat als je erft?

 

Vanaf 2024 zal er niet alleen gekeken worden naar het inkomen, maar zullen ook de beschikbare middelen van wie een sociale woning wil huren in rekening worden gebracht. Komt de totale som boven een vastgestelde grens, dan komt de kandidaat-huurder niet meer in aanmerking voor een sociale woning. Hoeveel spaargeld mag je nog hebben? En tellen het loon van de kinderen en je auto mee?

Laurence Torck

Hoofdpunten