Klein-Willebroek heeft voortaan een BIB-boot

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen Mina Koukas (Groen) mochten de BIB-boot officieel inhuldigen. 

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen Mina Koukas (Groen) mochten de BIB-boot officieel inhuldigen. © Ward Bosmans

Willebroek -

Op initiatief van de buurtbewoners van Klein-Willebroek werd zondag de BIB-boot officieel ingehuldigd. Deze boot op het droge, die opgesteld staat aan de kapel op het Sasplein, is omgebouwd tot boekenruilkast en moet het buurtleven versterken.

Ward Bosmans

Ondanks de naam BIB-boot komt er weinig water aan te pas. Het is een idee van enkele enthousiaste buurtbewoners van Klein-Willebroek Dorp. Zij wilden een opvallende boekenruilkast in het straatbeeld plaatsen. Ze konden daarvoor op medewerking rekenen van de Rupera Zeescouts Klein-Willebroek, die een oude ‘cadet’ zeilboot schonken en ombouwden tot een prachtige boekenruilkast. De bedoeling is dat mensen er een boek kunnen ontlenen en er eentje in de plaats zetten.

Zeescouts

“Het is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de buurtbewoners en de Zeescouts”, zegt Mira Van de Velde van Klein-Willebroek Dorp. “Tegelijkertijd is dit nog maar het begin. Er zitten nog een heleboel andere projecten in de pijplijn. Zo staat er bijvoorbeeld een project rond lezen en huiswerkbegeleiding op stapel. Zo willen we jongeren uit de buurt ondersteunen. Het buurtcomité zoekt hiervoor nog buren die zich regelmatig een uurtje kunnen vrijmaken. Met deze BIB-boot willen we de sociale cohesie in de buurt versterken. Je vindt in de boot boeken voor jong en oud. Je kan gratis een boek uitlenen of het vervangen door een ander boek. Waar we in de toekomst nog nood aan hebben, is een ruimte om een aantal socioculturele activiteiten te organiseren. De kapel op het Sasplein zou daar ideaal voor zijn, want die staat al een tijdje leeg. Jammer genoeg is ze eigendom van de Vlaamse Waterweg.”

Buurtbooster

De buurtboekenkast wordt ondersteund door het project ‘Buurtboosters’ van de gemeente Willebroek. “Sinds 2017 kunnen inwoners van Willebroek rekenen op subsidies van de gemeente wanneer ze een idee voor hun buurt willen uitwerken”, legt schepen voor Samenleven Mina Koukas (Groen) uit. “Buurtinitiatieven ondersteunen we immers graag vanuit de gemeente. De enige voorwaarden: het idee moet de buurt ten goede komen, het buurtleven versterken en steun krijgen van minimaal 25 buurtbewoners.” (wabo)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten