Resten van vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip gevonden in Oostende

Themabeeld 

Themabeeld ©  Shutterstock

Op een bouwwerf in Oostende heeft het agentschap Onroerend Erfgoed resten van een vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip gevonden. Dat meldt de schepen van Ruimte en Wonen Kurt Claeys. De restanten worden wellicht niet opgegraven maar ter plaatse bewaard. De bouwheer paste intussen het funderingsplan aan om de locatie van het scheepswrak zo veel mogelijk te ontwijken.

jvhBron: BELGA

Naar aanleiding van aanwijzingen dat er mogelijk restanten van een scheepswrak zouden liggen, nam het agentschap Onroerend erfgoed grondstalen. Daarbij werden houtresten gevonden die in het labo, samen met bijkomende bodemstalen, werden onderzocht.

Uit onderzoek blijkt dat het om houten elementen te gaan die afkomstig zijn van een vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip, de Vlaamse tegenhanger van de ‘Kogge’ of het ‘Hanzeschip’. “Het was wellicht een groot schip, want de plankresten zijn zo’n acht centimeter dik. Van dergelijk type schepen is heel weinig bewaard gebleven. Een erg interessante en unieke vondst waar de archeologen bijzonder opgetogen mee zijn”, zegt de schepen. 

Deze restanten worden wellicht niet opgegraven maar ‘in situ’ bewaard. “Behoud ter plekke of ‘in situ’ heeft altijd de voorkeur voor archeologische vondsten. Het spreekt voor zich dat op deze manier ook de kosten voor een opgraving uitgespaard kunnen worden. Je moet uiteraard wel de nodige maatregelen treffen om de archeologische vondsten zo goed mogelijk in stand te houden. Het is goed dat de bouwheer het funderingsplan heeft gewijzigd”, zegt Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten