10 keer meer speedpedelecs, 20 keer meer (zware) ongevallen: “Onzinnig dat rijbewijs volstaat”

Twintig keer zoveel ongevallen én zware ongevallen met speedpedelecs in vijf jaar tijd. Logisch, zou je denken. Er rijden ook meer mensen met een speedpedelec. Maar het aantal gebruikers ging in diezelfde periode maar maal tien. “Het is onzinnig dat een autorijbewijs je toelaat op een speedpedelec te rijden.”

Thibaut Renson en Koen Baumers

Hoofdpunten