470 werkzoekenden vinden job op maat dankzij begeleiding van WEB

Een WEB-coach begeleidt werkzoekenden. 

Een WEB-coach begeleidt werkzoekenden. ©  RR

Turnhout -

WEB vzw begeleidt al dertig jaar werkzoekenden op weg naar een job. WEB stelt zelf mensen te werk in eigen activiteiten of begeleidt hen naar een job op maat bij een werkgever in de regio. In 2021 vonden 470 werkzoekenden een duurzame job dankzij een intensieve ondersteuning van WEB-coaches.

Guy Van Nieuwenhuysen

In totaal kregen bijna 2.300 mensen vorig jaar een of andere begeleiding bij WEB. “Meestal gaat het om mensen die via VDAB of via het OCMW de weg naar ons gevonden hebben”, zegt opleidingsverantwoordelijke Bie Bijnens. “Voor velen is het moeilijk om op eigen kracht een geschikte plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Ze zijn de taal onvoldoende machtig, hebben geen diploma of ondervinden drempels vanwege hun leeftijd of sociale status.”

WEB zet zeventig coaches in voor de begeleiding van deze mensen. Steeds vaker zet WEB in op werkplekleren. Vorig jaar waren er vijfhonderd stageplaatsen bij meer dan vierhonderd Kempense werkgevers. 

“Het gebeurt geregeld dat een werkgever beslist om de werkzoekende aan te werven na zo’n stage. Ook dan zijn wij nog beschikbaar voor job- of taalcoaching, of ondersteuning van eerste-lijnsleidinggevers”, zegt Wim Van Ammel. “Vorig jaar voerde I-Diverso 127 coachingtrajecten uit op de werkvloer bij meer dan honderd bedrijven in de regio Kempen-Mechelen.”

“Door 470 mensen uit de werkloosheid te halen, besparen we voor de samenleving rechtstreeks meer dan tien miljoen euro per jaar”, weet Bart Wuyts, directeur van de groep WEB-Blenders. “Onze coaches slagen er in om de kracht en de passie bij honderden werknemers weer aan te wakkeren. De resultaten daarvan zijn onbetaalbaar.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten