Zelfstandige kinderopvang vreest massaal verlies van opvangplaatsen

Themabeeld 

Themabeeld ©  Christophe Van Couteren

In de zelfstandige kinderopvang in Vlaanderen dreigen de komende twee jaar veel opvangplaatsen verloren te gaan. Dat zegt althans UnieKOsignaal, de beroepsvereniging voor zelfstandige gezins- en groepsopvang in Vlaanderen en Brussel op basis van een eigen bevraging.

jvhBron: BELGA

Uit die bevraging blijkt dat er de komende twee jaar 1.304 plaatsen dreigen te verdwijnen. In verhouding tot de sector gaat het in totaal om 5.216 plaatsen. De belangrijkste redenen om te stoppen zijn de leeftijd, de hoge werkdruk, de complexe regelgeving en de karige verloning.

Uit een prognose van Kind & Gezin uit 2019 bleek dat er in de kinderopvang tegen 2024 7.000 extra opvangplaatsen nodig zijn. Volgens voormalig minister van Welzijn Wouter Beke en zijn opvolger Hilde Crevits is het ook de bedoeling om die 7.000 plaatsen in te vullen. Daarvoor zijn ook budgetten voorzien.

Enquête

Maar uit een bevraging van UnieKOsignaal, uitgevoerd tussen 20 en 25 juni, blijkt dat er ook veel kinderopvanginitiatieven denken aan stoppen. De organisatie stuurde een online enquête naar 1.500 initiatieven. Een kwart van die initiatieven vulde de enquête in.

Uit de resultaten blijkt dat er 2.276 dreigen te verdwijnen binnen de 5 jaar, waarvan 1.304 binnen de twee jaar. Daarnaast hangen er nog 1.781 plaatsen aan een zijden draadje. Voor die gevallen moet er ofwel een “structurele verbetering” vanuit het beleid komen of moet er een overnemer gevonden worden. Uit de bevraging blijkt ook dat de helft van de respondenten aangeeft zonder financiële reserve te werken en 1 op de 10 geeft aan in financiële moeilijkheden te verkeren.

Vertrouwen

UnieKOsignaal polste bij de organisatoren ook naar het vertrouwen van de ouders in de kinderopvang. Hebben de organisatoren de indruk dat het vertrouwen van de ouders een knauw heeft gekregen door de crisisverhalen van de voorbije maanden, denk bijvoorbeeld aan het drama in ‘t Sloeberhuisje? 

Volgens de organisatoren is het vertrouwen van de ouders grotendeels gebleven. “Dat is bemoedigend”, klinkt het. “De bijgevoegde feedback zegt dat de ouders het vertrouwen in de kinderopvang hoofdzakelijk hebben behouden, maar dat de nieuwe ouders met een grotere dosis scepsis naar de kinderopvang komen”, zo staat in de bevraging. Vooral bij de grotere groepsopvanginitiatieven (met meer dan 18 plaatsen) merken de organisatoren dat het vertrouwen minder groot is geworden (25 procent) of dat er ronduit sprake is van wantrouwen (8 procent).

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten