RECENSIE. ‘Seven psalms’ van Nick Cave: Messiascomplex **

Van Nick Cave, die niet zo lang geleden nog op TW Classic stond, zijn we intussen al wat gewend. Maar zelfs in zijn catalogus is ‘Seven psalms’ een buitenbeentje. 

Van Nick Cave, die niet zo lang geleden nog op TW Classic stond, zijn we intussen al wat gewend. Maar zelfs in zijn catalogus is ‘Seven psalms’ een buitenbeentje. ©  DBA

Hoe lang nog voor devote fans op muren in grootsteden de woorden ‘Nick Cave = God’ kalken? De aanbidding voor de Australische kraai-predikant neemt steeds grotere vormen aan en Cave lijkt het zelf te beseffen. Na de kruisigings-pose die hij meermaals op TW Classic aannam en de gospelstemmen in zijn rug, lijkt een rijtje gebeden bijna een logische volgende stap in een oeuvre dat altijd boetseerde met Bijbelse metaforen.

Stef Vanwoensel