“Kan de Belgische overheid moedwillig iemand laten sterven en een landgenoot laten stikken? Puur moreel is het antwoord op die vraag altijd neen”

 
Arnout Gyssels

Hoofdpunten