Akkoord kernkabinet: leger creëert extra noodopvangplaatsen in hangars voor asielzoekers

Staatssecretaris Nicole De Moor. 

Staatssecretaris Nicole De Moor. ©  BELGA

Het kernkabinet is het woensdagmiddag eens geraakt over een pakket maatregelen om de opvangcrisis in het asielnetwerk het hoofd te bieden. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) aangekondigd in de Kamer.

Bron: BELGA

Het akkoord houdt onder meer in dat Defensie op korte termijn 750 tijdelijke noodopvangplaatsen creëert in loodsen. Defensie zorgt daarbij voor de infrastructuur, de asieldiensten staan in voor de uitbating.

Het is de bedoeling dat de 750 plaatsen in loodsen op iets langere termijn stelselmatig worden vervangen door 750 plaatsen in een containerdorp. Waar dat dorp moet komen, wordt volgens Defensie eerstdaags uitgemaakt op basis van de aanwezigheid van basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Defensie neemt de opbouw van het dorp en de coördinatie op zich. Ook dit dorp is tijdelijk, benadrukt Defensie.

De regering maakt parallel werk van bijkomende gewone opvangcapaciteit. Daarvoor lanceert ze een openbare aanbesteding bij private partners en doet ze een oproep aan lokale besturen en ngo’s om te bekijken waar er bijkomende individuele opvang kan komen, aldus de Moor.

Naast bijkomende capaciteit wil de regering de uitstroom uit het opvangnetwerk bevorderen. Daarvoor moet het aantal beslissingen van het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) de hoogte in, zei de Moor. De dienst kreeg recent extra personeel en zal op die verantwoordelijkheid gewezen worden, klonk het. Daarnaast zullen mensen in het opvangnetwerk die een job en huisvesting hebben, versneld kunnen uitstromen.

Tot slot wil de regering de instroom van asielzoekers beperken. Dat gebeurt via de versterking van bestaande preventiecampagnes, zei de Moor, met een specifieke focus op transitlanden om te vermijden dat asielzoekers die elders in de EU al asiel aanvroegen hier komen aankloppen. Om die afspraken, de Dublinregels in het jargon, beter af te dwingen, komt er een ‘Dublincentrum’ bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dat centrum gaat deze maand nog open, zegt de CD&V-staatssecretaris.

De Moor spreekt van een “evenwichtig pakket”, dat aantoont dat de regering krachtdadig optreedt.

Ons land kampt al maanden met een verzadigd opvangnetwerk, waardoor lang niet alle asielzoekers die daar recht op hebben een opvangplaats krijgen. De staat is daar intussen al honderden keren voor veroordeeld.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten