Vlaams Parlement keurt begrotingsaanpassing goed: ministers die extra budget vroegen, vangen bot

Begrotingsminister Matthias Diependaele. ©  BELGA

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de begrotingsaanpassing goedgekeurd. Die houdt het tekort op 2,2 miljard euro.

Bron: BELGA

In het debat over de aanpassing toonden de Vlaamse partijen zich grondig oneens over wat er met de zogenaamde inflatiebonus moet gebeuren. Door de oplopende levenskosten krijgt de regering immers extra ruimte, omdat de inkomsten sneller stijgen dan de uitgaven. Volgens onder meer Groen en Vooruit moet die ‘bonus’ de bevolking ten goede komen. Begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA) wil echter het tekort terugdringen. Dat bleek woensdag bij de bespreking van de begrotingscontrole in het parlement.

Bij de opmaak van de begroting voor dit jaar, in september vorig jaar, werd rekening gehouden met een tekort van 1,6 miljard euro. Drie maanden later werd dat uitgediept tot 2,2 miljard, omdat de coronaprovisie werd opgetrokken.

Dat cijfer werd aangehouden bij de begrotingscontrole in april. De meevaller door de inflatie compenseert de kosten van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de uitgaven die moeten worden gedaan in het kader van het stikstofakkoord.

Ministers die daarnaast om extra budgetten vroegen, vingen bot. Zo had toenmalig welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) laten weten bij de begrotingscontrole de indexering van het Groeipakket opnieuw te willen bekijken, maar daar veranderde dus niets aan. De regering besloot vorig jaar om het basisbedrag jaarlijks niet meer met 2 procent, maar met 1 procent te indexeren. 

Intussen gaat het almaar beter met de Vlaamse begroting. Door de inflatie, die intussen zelfs met de 10 procent flirt, krijgt Vlaanderen steeds meer ruimte.

Inflatiebonus

“U moet het geld van die inflatiebonus inzetten om de koopkracht van de Vlaming te verbeteren”, vond Björn Rzoska van Groen woensdag. “Maar de sense of urgency is compleet afwezig. Uw regering wil eigenlijk zo snel mogelijk aanknopen bij ‘business as usual’.”

“Het klopt dat we nu iets meer inkomsten hebben”, reageerde Diependaele. “Maar mag ik u eraan herinneren dat we nog altijd een tekort hebben van 2,2 miljard euro? We hebben gewoon een iets minder groot tekort dan we normaal zouden hebben. Dat is geen overschot dat we kunnen gaan uitdelen.”

Volgens Vooruit moet op zijn minst de besparing op de kinderbijslag worden teruggedraaid. De partij diende daarvoor een amendement in. “De beslissing om de kinderbijslag slechts gedeeltelijk te indexeren kost elk Vlaams gezin meer dan 200 euro per kind per jaar”, zei fractieleider Hannelore Goeman. 

CD&V wil de halvering van die indexering nu bij de opmaak van de begroting voor 2023 opnieuw op tafel leggen. De partij viel woensdag echter over de houding van Vooruit, omdat Goeman eerder dit jaar had voorgesteld om het basisbedrag net te verlagen om de sociale toeslagen te kunnen verhogen. “Wij gaan de herindexering op tafel leggen bij de opmaak van de begroting. Punt. Duidelijk”, zei Peter Van Rompuy van CD&V. “Maar wat is nu eigenlijk jullie standpunt, want dat is allerminst duidelijk.”

“Als jullie voor een verlaging van het basisbedrag zijn, is dat een legitiem standpunt. Maar kom daar dan voor uit en verdedig het dan ook”, zei Maurits Vande Reyde van Open VLD op zijn beurt. Volgens Goeman is op dit moment een herindexering aan de orde.

Jos D’Haese van PVDA ging nog een stap verder en vroeg om de kinderbijslag opnieuw de levensduurte te laten volgen. “De vraag is of de kinderbijslag terug echt geïndexeerd zal worden en echt de index zal volgen in plaats van met 2 procent te stijgen”, zei hij.

Vlaams Belang predikte op zijn beurt budgettaire orthodoxie. “De begroting moet zo snel mogelijk weer in evenwicht worden gebracht”, zei Anke Van dermeersch. “Tijdens de coronacrisis hadden alle initiatieven on hold moeten worden gezet, maar u besliste anders.”

Ook Diependaele waarschuwde tot slot voor de aaneenrijging van nooduitgaven. “Alles is vandaag een crisis”, zei hij. “Op de duur zitten we in een aanschakeling van crisissen en krijgen we het nooit meer rechtgetrokken.”

Aangeboden door onze partners