Vreg deelt boete uit aan Fluvius en dreigt met nog meer sancties

Themabeeld 

Themabeeld ©  rr

De Vlaamse energieregulator Vreg tikt netbeheerder Fluvius op de vingers wegens het niet naleven van zijn kerntaken. De netbeheerders krijgen een boete van 700.000 euro opgelegd, en nog meer boetes dreigen.

jvhBron: BELGA

Het is de eerste keer dat de regulator effectief een boete int bij de distributienetbeheerders. De boetes komen terecht in het energiefonds. Ze kunnen niet doorgerekend worden in de tarieven aan de consumenten.

Als werkmaatschappij van de netbeheerders krijgt Fluvius de boete van 700.000 euro omdat het er niet in is geslaagd maandafrekeningen voor aardgas mogelijk te maken. Leveranciers kunnen dergelijke maandafrekeningen aanbieden in plaats van jaarlijkse afrekeningen. Voor elektriciteit is dat mogelijk, maar voor aardgas is Fluvius er niet in geslaagd dat te ondersteunen, klinkt het bij de Vreg.

De regulator zwaait met nog meer boetes, maar Fluvius heeft wel nog de tijd om zich in regel te stellen voor die verplichtingen. Zo dreigt vanaf 1 januari volgend jaar een boete wegens het niet tijdig vervangen van alle klassieke actieve budgetmeters door digitale meters. Fluvius dreigt 15,7 euro per niet vervangen meter te moeten betalen. Een tweede boete dreigt wegens het onvolledig implementeren van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop. Vanaf 1 februari dreigt een boete van 10.000 euro per dag. Een derde boete dreigt wegens het niet doorsturen van maandelijkse verbruiksgegevens naar leveranciers om hun klanten te informeren. Vanaf 1 april volgend jaar dreigt een boete van 1 miljoen euro plus 10.000 euro per dag indien de netbeheerder zich niet in regel stelt.

De regulator is scherp voor Fluvius. De netbeheerer wordt aangespoord om de systemen achter de digitale meter verder te ontwikkelen. “Wij stellen vast dat Fluvius op dit moment niet aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoet. Daarom hebben wij een aantal handhavingsbeslissingen genomen. Met die beslissingen willen we Fluvius aanzetten om de wetgeving na te leven. En daarvoor zo snel als mogelijk de nodige stappen te ondernemen. Fluvius moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn kerntaken naar behoren vervullen”, klinkt het.

Mensen, middelen en tijd

In een reactie verdedigt Fluvius zich en wijst de netbeheerder op een reeks initiatieven van het voorbije jaar, zoals het mogelijk maken van maandfacturatie voor elektriciteit, injectievergoedingen voor eigenaars van zonnepanelen en energiedelen in bepaalde gevallen. “Ook voor het komende jaar staan nieuwe initiatieven op de planning”, luidt het, waaronder de verdere uitrol van energiedelen.

“We doen dit in een bijzonder woelige energiemarkt door de gevolgen van corona en de oorlog in Oekraïne. Een markt waarin we de voorbije maanden ook heel wat extra taken van de overheden kregen opgelegd”, benadrukt Fluvius bovendien. “De hele noodleveranciersregeling waarbij we meer dan 100.000 gezinnen van de ene op de andere dag van gas en elektriciteit zijn blijven voorzien bij het faillissement van hun leverancier is er daar één van. Zulke extra taken vragen binnen een bedrijf mensen, middelen en tijd. Tijd die niet naar andere zaken kan gaan en die een impact kan hebben op de deadlines van andere projecten.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten