Nog 20-tal jeugdbewegingen zonder tenten

 

 ©  BELGA

Er zijn nog een 20-tal jeugdbewegingen voor wie er bij de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) geen tenten beschikbaar zijn. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vooruit-parlementslid Hannes Anaf.

Bron: BELGA

Het tententekort bij de Vlaamse uitleendienst is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Er werden deze legislatuur 386 extra tenten aangekocht, zodat er nu 5.547 beschikbaar zijn, maar ook dat heeft het probleem niet uit de wereld kunnen helpen. Of toch niet helemaal. Enkele maanden geleden kregen nog ruim 200 jeugdbewegingen te horen dat ze geen tenten konden ontlenen. Maar de voorbije weken zijn er voor veel van die organisaties oplossingen gevonden. Midden juni was het aantal gezakt tot 44 en nu spreekt de minister van een “20-tal organisaties”. 

Volgens minister Dalle investeert Vlaanderen jaarlijks 317.000 euro om de stock op peil te houden en werd er ook 1 miljoen euro aan relancemiddelen ingezet. De CD&V-minister bekijkt nog of hij nog “extra kan investeren” om het niveau van de stock op peil te houden. 

LEES OOK. Hoe gaat het er echt aan toe bij jeugdbewegingen? Wij spraken vijf leiders over alcoholgebruik bij hen op kamp

Een weerkerend probleem is de capaciteit van de loods in Nossegem. “We zitten daar aan de limieten van wat we kunnen doen”, zegt de minister. Bovendien is de overheid daar gebonden aan een huurcontract dat nog loopt tot 2031. 

Vraagsteller Hannes Anaf (Vooruit) begrijpt het argument van de capaciteitsbeperking in de loods niet goed. “We vroegen tijdens corona heel veel creativiteit en extra inspanningen van onze jeugdbewegingen. Dan kan het feit dat de loods te klein is toch echt geen excuus zijn? Hoe moeilijk kan het zijn om een loods bij te huren?” aldus Anaf. Maar een extra loods is volgens minister Dalle geen optie. De meerkost daarvoor zou te groot zijn. “Het zou geen goede aanwending van belastinggeld zijn”, aldus Dalle. “We gaan wel bekijken of we nog een beetje kunnen bijsteken in de bestaande loods”.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten