Diamantairs en prostituees kunnen dit najaar makkelijker rekening openen

Themabeeld. ©  IvM

De wet rond basisbankdiensten voor ondernemingen, die moet voorkomen dat banken bepaalde sectoren weigeren als klant, moet dit najaar in werking treden. Een wetswijziging daarrond werd vrijdag goedgekeurd in de Kamercommissie Economie.

Bron: BELGA

Eind 2020 keurde de Kamer een wetsvoorstel van Leen Dierick (CD&V) goed dat basisbankdiensten voor ondernemingen moet regelen. Bedrijven uit bepaalde sectoren, waaronder de diamant en de prostitutie, hebben immers heel wat moeilijkheden om een zichtrekening te openen bij een Belgische bank. Banken achten die sectoren namelijk te riskant, omdat ze een imago van fraude en witwaspraktijken met zich meeslepen.

Dankzij de nieuwe wet zouden bedrijven na drie weigeringen kunnen aankloppen bij de FOD Economie, die een bank dan zou verplichten om het bedrijf een zichtrekening te laten openen. Maar vandaag is de wet nog steeds niet in werking. Minister van Economie Pierre-Yves Der­magne legde de wet voor aan de Raad van State, die oordeelde dat ze gebreken vertoonde: zo zou de verwerking van persoonsgegevens niet wettelijk geregeld zijn.

Met een aangepaste wettekst moet dat probleem nu van de baan zijn. De wetswijziging werd vrijdag goedgekeurd in de Kamercommissie Economie. Als de wijziging woensdag ook wordt goedgekeurd in de plenaire vergadering, kan minister Dermagne opnieuw met het Koninklijk Besluit naar de Raad van State.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten