Onvrede binnen MR na aanstelling Hadja Lahbib als opvolger van Sophie Wilmès als minister van Buitenlandse Zaken

 ©  BELGA

De basis van de MR is geschokt over de keuze van voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) om iemand van buiten de partij aan te stellen als minister van Buitenlandse Zaken. Bouchez koos voor Hadja Lahbib als opvolgster voor Sophie Wilmès.

Volgens een hoge partijbron zijn de MR-parlementsleden niet te spreken over de keuze. De parlementsleden “voelen zich niet gewaardeerd en zeggen weinig erkenning te krijgen voor hun capaciteiten als politicus”. Ze zijn “unaniem in hun woede”, volgens de bron. Kersvers minister Hadja Lahbib is na Mathieu Michel en Adrien Dolimont de derde MR-minister die werd aangesteld maar niet in een parlement zetelt.

LEES OOK. Politicoloog Carl Devos ziet “zorgwekkende evolutie” in federale regering: “Dit krijg je moeilijk uitgelegd aan de kiezer”

Tijdens de voorstelling van de nieuwe minister zei minister Lahbib ‘ik ben niet rechts, niet links, maar fundamenteel vrij.’ Volgens sommige partijleden is Lahbib ‘meer links dan liberaal.’ Zo zegt een MR-bron dat ze in Brussels 2030, een project om van Brussel de culturele wereldhoofdstad te maken, aangeduid werd door politieke tegenstrever PS. Bovendien is ze een tijd actief geweest in de Raad van Bestuur van Solidaris, de koepelorganisatie voor de Socialistische mutualiteiten, de Bond Moyson en Voorzorg.

Op de laatste partijraad werd luid geapplaudisseerd nadat minister Hadja Lahbib (MR) haar liberale waarden bevestigde. Een aanwezig MR-parlementslid zegt dat er “zware eisen op tafel zijn gekomen” tegen voorzitter Bouchez. Wat die eisen dan wel mogen zijn, werd ons niet meegedeeld.  (TR)

Aangeboden door onze partners