Pensioenakkoord lokt meteen veel kritiek uit: wat schort eraan?

Iets na middernacht kwam er dan toch witte rook uit de Wetstraat 16. Er is een akkoord over een pensioenhervorming. Maar snel na die witte rook kwam er ook de kritiek. Wat schort er aan het akkoord?

Hannes Heynderickx

Hoofdpunten