Brusselse minister-president kan leiding over lokale politie voortaan overnemen bij acute problemen

Themabeeld ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Bij acute of uitzonderlijke veiligheidsproblemen zal de Brusselse minister-president in de toekomst de leiding over de lokale politie kunnen overnemen. De ministerraad heeft daarvoor afgelopen woensdag een wetsontwerp goedgekeurd. De aanpassing moet het mogelijk maken dat onverwachte problemen sneller en gecoördineerd kunnen worden aangepakt.

jvhBron: BELGA

Vandaag is de minister-president al verantwoordelijk voor de openbare orde. Hij heeft echter niet de bevoegdheid de lokale politie, die in Brussel verspreid is over verschillende zones, rechtstreeks aan te sturen via bevelen, onderrichtingen of richtlijnen. Het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en haar collega van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) brengt daar verandering in.

De tekst breidt de bevoegdheden van de minister-president uit als uitzonderlijke, acute of onverwachte veiligheidsproblemen de grenzen van de lokale Brusselse politiezones overschrijden. In dat geval kan de Brusselse regeringsleider het gezag en de leiding over de lokale politie overnemen. Hierdoor wordt het mogelijk de politie tijdelijk aan te sturen met een eenheid van commando. Dat moet een snelle en gecoördineerde aanpak mogelijk maken.

Het gaat om situaties waarbij de grenzen van de lokale Brusselse politiezones worden overschreden, bijvoorbeeld in het kader van de aanpak van een (dreigende) terroristische aanslag, de aanpak van gewelddadig extremisme, hooliganisme of grootschalige ordeverstoring of de aanpak van drugscriminaliteit.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten