Arbeidsongeval gehad? Bij sommige verzekeraars maak je meer kans om afgewezen te worden

 ©  BELGA

Bij een op de zeven arbeidsongevallen weigert de arbeidsverzekering financieel tussenbeide te komen. “Er moet dringend meer controle komen op het wangedrag van sommige verzekeraars”, zegt de christelijke vakbond ACV. Tussen de verzekeraars onderling, is ook een opvallend verschil in het aantal dossier dat wordt geweigerd.

Werner Rommers

Wie een arbeidsongeval heeft, moet aankloppen bij de arbeidsongevallenverzekeraar van zijn werkgever. Die beslist of het effectief om een arbeidsongeval gaat. En daar knelt het schoentje, aldus vakbond ACV, dat een pas gepubliceerd statistisch rapport van het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) uitploos.

Het agentschap berekende dat in het jaar 2020 in de privésector 13,4 procent van alle arbeidsongevallen door de verzekeraars werd geweigerd. “Concreet gaat het om 17.560 dossiers”, aldus ACV-secretaris Stijn Gryp. Een weigering houdt in dat mensen geen vergoeding krijgen uitbetaald, waardoor ze zelf een groter aandeel van de kosten moeten dragen.

LEES OOK. Moderne slavernij bij Borealis in Antwerpse haven: waarom bedrijven pas ingrijpen wanneer hun reputatie op het spel staat (+)

De vakbond stelt zich vragen bij “de voortdurende stijging van het aantal weigeringen”. En wijst er ook op dat er grote verschillen bestaan tussen de verzekeraars onderling. “Ethias weigert in 20 procent van de dossiers de erkenning, terwijl dat bij KBC en Belfius maar respectievelijk 8 en 7 procent is.”

Serieuze vragen

Ook bij de arbeidsongevallen van en naar het werk zijn er grote verschillen, zegt Gryp. “Federale Verzekering weigert een erkenning in maar liefst 29 procent van die dossiers. Terwijl iedereen toch over hetzelfde Belgische wegennet rijdt, en wellicht statistisch evenveel kans heeft op een ongeval. Het doet serieuze vragen rijzen bij de manier waarop verzekeraars de aangiftes van arbeidsongevallen beoordelen.” Een op de zeven dossiers zou onterecht zijn afgekeurd, zo berekende Fedris vorig jaar na een steekproef bij 2.800 geweigerde arbeidsongevallen.

De vakbond ACV dringt nu aan op strengere en duidelijkere regels. “We vragen dat verzekeraars de werknemer onmiddellijk een kopie van de arbeidsongevallenaangifte overmaken, zodat gecontroleerd kan worden dat alle elementen vermeld staan. Zo kan meteen worden gereageerd en worden onnodige weigeringen vermeden.” ACV eist ook dringend meer handen bij Fedris, waar de personeelsbezetting ondermaats is, om zo “meer greep te krijgen op het wangedrag van sommige verzekeraars”.

Sportongeval

Assuralia, de koepelorganisatie van de verzekeraars, beklemtoont dat verzekeraars niet een-op-een met elkaar te vergelijken zijn. “Sommige verzekeraars zijn actief in meer risicovolle sectoren dan andere”, zegt Peter Wiels. “Dat kan de percentages doen schommelen.”

Hij steekt ook niet weg dat een deel van de weigeringen het gevolg van misleidende aangiftes zijn. “Denk aan een sportongeval op zondag, dat maandag als een arbeidsongeval onderweg naar het werk wordt aangegeven.” Nog volgens Wiels zitten in de weigeringen ook “onvolledige dossiers, waarbij we de werknemer uitdrukkelijk vragen ons meer elementen over het ongeval te bezorgen, maar waarbij we die vervolgens niet aangeleverd krijgen.”

Volgens het rapport van Fedris kwamen in 2020 – nochtans het jaar dat veel bedrijven lange tijd gesloten bleven door corona – met 97 overlijdens meer mensen om het leven bij arbeidsongevallen dan in 2019. Toen vonden er 94 dodelijke arbeidsongevallen plaats.

Aangeboden door onze partners