Caféfederatie trekt weer naar Raad van State over berekening aantal pintjes in biervat

 ©  ARCHIBEL

De Belgische caféfederatie Fedcaf heeft bij de Raad van State beroep ingediend tegen het Koninklijk Besluit van 15 mei dat de forfaitaire btw-regeling voor caféhouders legt op 192 pintjes per vat bier van 50 liter. Dat meldt de organisatie woensdag in een persbericht. Vorig najaar vernietigde de Raad van State die regeling al, maar de FOD Financiën gaf toen aan geen aanpassingen te zullen doorvoeren aan de berekening.

Bron: BELGA

Fedcaf betwist al langer de regeling van de fiscus om te berekenen hoeveel pintjes er uit een vat van 50 liter getapt kunnen worden. Voor de fiscus zijn dat er 192, Fedcaf houdt het op gemiddeld 168 glazen. Volgens Fedcaf zouden dus 24 glazen belast worden, terwijl ze niet bestaan.

De Raad van State gaf de café-uitbaters vorig najaar gelijk in een procedure die in 2020 werd opgestart, maar deed dat om vormelijke redenen. Over de grond van de zaak sprak het rechtscollege zich niet uit.

Concreet had de FOD de regeling voor advies moeten voorleggen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor ze van kracht kon gaan. Dat is niet gebeurd omdat de FOD de regeling als een administratieve bepaling beschouwde. 

“Dwingen te baseren op realiteit”

Fedcaf meent nu dat het Koninklijk Besluit “niet beantwoordt aan de kritiek op de vorm, en niet aan de kritiek die we hadden op de grond van de zaak”, klinkt het. Daarom zal de federatie “al het mogelijke doen om de fiscale administratie en het ministerie van Financiën te dwingen opnieuw billijke belastinggrondslagen vast te stellen, die gebaseerd zijn op de realiteit van de inkomens van de caféhouders.”

Het bewuste Koninklijk Besluit legt de tarieven vast voor 2020, 2021 en 2022.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten