Kunnen satellietbeelden landbouwschade door everzwijnen in kaart brengen? Oudbergense Anneleen Rutten werkt eraan

Anneleen Rutten komt met een drone uw wildschade opmeten. “We hebben die beelden nodig om het computermodel te trainen dat via satellietbeelden wildschade moet opsporen.”  ©  Dick Demey

Limburg -

De schade die everzwijnen aan akkergewassen en weilanden toebrengen, neemt jaarlijks toe. Maar niemand kent de exacte omvang. Onderzoekers proberen nu satellieten zo te programmeren dat ze de totale wildschade in kaart brengen.

Johnny Geurts
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten