Centra worden doorgelicht

Vanaf volgende week opnieuw elke dag met en zonder afspraak: nieuw systeem moet drukte bij autokeuring verminderen

Na de lange wachtrijen aan de autokeuringscentra van vorige week, grijpt mobiliteitsminister Lydia Peeters in om de drukte te verminderen. Er komt een gemengd systeem, waarbij vrije aanbieding en afspraken gecombineerd worden. De minister kondigt daarnaast aan dat de autokeuringscentra doorgelicht zullen worden. De volledige werking zal daarbij in kaart gebracht worden.

gjs

Het nieuwe systeem wordt ingevoerd op dinsdag 16 augustus. Elke weekdag zul je dan je voertuig nog vrij kunnen aanbieden, maar er kunnen ook weer afspraken gemaakt worden. Die beslissing werd genomen na spoedoverleg tussen de minister en koepelorganisatie GOCA Vlaanderen.

“Ik heb er alle begrip voor dat niet iedereen een afspraak wil of kan maken”, zegt minister Peeters. “Maar daarnaast willen mensen uiteraard een toeslag vermijden of met een gekeurde en dus veilige wagen op vakantie vertrekken. Voor veel mensen blijkt deze vrije aanbieding een belangrijk vangnet, maar is één dag per week ontoereikend. Ik stelde bovendien vast dat in de autokeuringscentra van Autoveiligheid - Limburg, Antwerpen en een deel van Vlaams-Brabant - waar men al geruime tijd dit gemengd systeem toepast, de problemen eerder beperkt zijn, dus heb ik geëist dat alle keuringscentra zich zo snel mogelijk aanpassen. De keuringscentra moeten bovendien kunnen garanderen dat iemand die voor een herkeuring terug moet komen, dit binnen de voorziene periode kan.”

Ondanks het feit dat de aanbiedingen nu meer verspreid kunnen gebeuren, raadt GOCA Vlaanderen wel nog steeds aan om de druktebarometer te raadplegen via de websites van de keuringsondernemingen.

Doorlichting

Minister Peeters kondigt ook aan dat de Vlaamse regering een audit laat uitvoeren waarin de klantgerichtheid van de centra voor autokeuring wordt doorgelicht. De audit moet de volledige werking van de betrokken private bedrijven in kaart brengen. Dus niet enkel de omstreden afsprakenregeling die vorige week hier en daar tot lange wachtrijen en verkeershinder leidde.

Zowel de operationele als de financiële aspecten van de autokeuringscentra zullen in de audit worden opgenomen, met het oog op “operationele en organisatorische bijsturingen om de autokeuring vlotter en klantgerichter te laten verlopen”, klinkt het bij het kabinet van minister Peeters. Het rapport moet de Vlaamse situatie - waarbij spelers zoals SBAT en KM in respectievelijk Oost- en West-Vlaanderen de keuringen uitvoeren - vergelijken met de ons omringende regio’s en buurlanden.

De vermelde keuringsbedrijven kregen vorige week kritiek nadat het storm liep bij enkele stations in Oost- en West-Vlaanderen. Daar was een beperkt aantal keuringen zonder afspraak mogelijk, wat uiterst lange wachtrijen en verkeershinder veroorzaakte. Maar de audit moet dus ook in de rest van Vlaanderen meerdere aspecten van de sector doorlichten.

Of het systeem - dat voor de bewuste bedrijven de facto neerkomt op een monopoliepositie met vastgeklikte prijzen - in vraag wordt gesteld, is maandag niet duidelijk. De voorbije dagen werd in sommige kringen gesuggereerd dat bijvoorbeeld ook garagehouders een autokeuring zouden moeten kunnen uitvoeren. Maar het kabinet van Peeters wil niet op de zaken vooruitlopen en zegt “dat het huidige systeem hiermee niet per se in vraag wordt gesteld, maar we pogen wel mogelijke optimalisaties te bekijken en te beoordelen.”

Een exacte tijdslijn wordt nog niet gecommuniceerd, maar “we willen de audit zo snel mogelijk, en de benchmark ook op korte termijn opstarten”, licht het kabinet nog toe.

De sectorfederatie reageert niet bij voorbaat negatief op de aangekondigde doorlichting. “Als een audit kan leiden tot verbeteringen of we kunnen zaken stroomlijnen, aanpassen of finetunen, staan we daarvoor open”, zegt woordvoerder Sofie Vanhout van sectorfederatie GOCA Vlaanderen.

Maandag heeft minister Peeters overlegd met de keuringscentra. “Voorlopig is er het volste vertrouwen in de erkende keuringscentra”, zegt GOCA Vlaanderen na dat overleg, “die aan de strengste voorwaarden moeten voldoen. Vandaar het voorstel om met een externe doorlichting te kijken wat er verbeterd kan worden.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten