Nooit eerder zo veel uittreksels van strafregister afgeleverd

 ©  BART DEWAELE

Vorig jaar werden in ons land meer dan 2 miljoen uittreksels van het strafregister afgeleverd, een absoluut record. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De stijging, die zich al enkele jaren voordoet, komt er mede door de aansluiting van alle steden en gemeenten op het Centraal Strafregister in 2018.

gjsBron: BELGA

Voor het uitoefenen van heel wat beroepen en functies of voor het verkrijgen van een vergunning moeten burgers en rechtspersonen aantonen dat ze geen gerechtelijk verleden hebben. Zo mag iemand die medicijnen of verdovende middelen vervoert niet veroordeeld zijn voor inbreuken tegen de drugwetgeving of mag een douanier geen veroordeling hebben opgelopen wegens fraude met accijnzen, illegale vervaardiging van alcohol of illegaal vervoer van alcoholische dranken. Een gemeenteraadslid mag dan weer niet ontzet zijn uit het kiesrecht door een rechter of veroordeeld zijn voor onder meer corruptie of verduistering.  

Een uittreksel van het strafregister moet worden opgevraagd bij de stad of gemeente, die het Centraal Strafregister van de FOD Justitie consulteert en de uittreksels aflevert via e-Box. Vroeger gebeurde de afgifte van het document uit het gemeentelijk strafregister, maar de kans bestond dat die informatie niet volledig up-to-date was met de info uit het Centraal Strafregister van de FOD Justitie. Daarom hebben de steden en gemeenten sinds 2018 allemaal rechtstreeks toegang tot het Centraal Strafregister om uittreksels uit die databank te kunnen afleveren.

Mede daardoor is het aantal afgeleverde uittreksels al jaren aan het stijgen. In 2020 werden via de steden en gemeenten 1,7 miljoen uittreksels afgeleverd aan burgers. In 2017 werden er in totaal 740.000 afgeleverd, waarvan 193.000 aan burgers via de steden en gemeenten. Een andere reden voor de toename is dat steeds meer beroepen een blanco strafregister vergen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten