Nieuwe circulatieplan vanaf vandaag van kracht in Brussels stadscentrum

 ©  Geertje De Waegeneer

Het nieuwe ‘Good Move’-circulatieplan in de Brusselse Vijfhoek is van start gegaan. De laatste wijzigingen werden dinsdagochtend nog aangebracht, en op heel wat plaatsen zullen stewards staan om automobilisten en andere weggebruikers in de juiste richting te sturen.

jvhBron: BELGA

De bedoeling van het nieuwe circulatieschema is het transitverkeer in de drukbezochte en -bewoonde wijken van de binnenstad te verminderen, en meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De Brusselse Vijfhoek moet een verkeersluwe zone worden. Minder doorgaand verkeer en meer ruimte voor de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer vormen de rode draad. 

Verplaatsingen met de wagen in de binnenstad blijven wel mogelijk, maar het wordt moeilijker om de stad te doorkruisen. Een derde van het verkeer in de Vijfhoek zou transitverkeer zijn dat er geen bestemming heeft. Het autoverkeer wordt door nieuwe zones met beperkte toegang en aanpassingen van rijrichtingen en eenrichtingsverkeer zo veel mogelijk naar de Brusselse kleine ring geleid. Anderzijds worden de bezoekers van de Vijfhoek met behulp van bestemmingslussen naar de dichtstbijzijnde parking geleid.

Dinsdagochtend werden om 6.30 uur nog de laatste bloembakken geplaatst die voor nieuwe inrichtingen zullen zorgen. Sinds 7 uur staan er stewards op een tiental belangrijke punten om automobilisten, voorbijgangers en bewoners te helpen indien nodig. Om de start van het nieuwe verkeersplan te vieren worden aan het Skatepark Kapelle, de Varkensmarkt en de Zennestraat van 12 tot 18 uur verschillende animaties en activiteiten gehouden.

Alle informatie en het plan van het circulatieschema is na te kijken op www.brussel.be/goodmove.

“Echte evaluatie volgt na vijf à zes maanden”

Brussels schepen voor Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) ziet dat het nog wat aanpassing vraagt op het terrein en verwacht pas binnen enkele maanden een stabilisatie. “We hebben bewust gekozen om in de zomer te starten. Er is minder verkeer in de stad en een deel van de bevolking kan zich al aanpassen. In september verwachten we opnieuw wat meer problemen en zullen er opnieuw mensen op het terrein zijn. We blijven intussen de kaart van de communicatie trekken om mensen te informeren”, vertelt Dhondt.

Het doel van het circulatieplan is om de publieke ruimte te herverdelen en daarbij het doorgaand, overbodige autoverkeer in de Vijfhoek te vermijden. Dat verkeer zal richting de Kleine Ring begeleid worden. Rijrichtingen die veranderen en plots nieuwe eenrichtingsstraten, dat kan nog voor verwarring zorgen. “Mensen moeten zich nog aanpassen, dat was te verwachten. Daarom zijn er vandaag politie en stewards aanwezig om mensen te begeleiden. Het kan nog gebeuren dat mensen een verkeerde rijrichting inrijden”, vertelt Dhondt.

“Om echt te evalueren of het plan nu werkt of niet, moet je toch rekenen op vijf à zes maanden. Dan kunnen we zeggen dat het nieuwe verkeersschema is gestabiliseerd. We gaan dan kunnen kijken of onze doelstellingen bereikt zijn. Bij de evaluatie zullen we zien of er negatieve neveneffecten zijn, waarbij kalme straten plots meer verkeer slikken. Dat is niet de bedoeling. Dan kunnen we het plan eventueel bijsturen”, vult de mobiliteitsschepen aan.

Het circulatieschema vergt niet enkel een aanpassing van de autobestuurders, maar heeft ook gevolgen voor handelaars en hun leveranciers. Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden. Bovenal blijft de stad goed bereikbaar, verzekert Dhondt. “We hebben hier alles op het vlak van openbaar vervoer, er is een steeds betere fietsinfrastructuur en er zijn uiteindelijk heel wat parkeerplaatsen in publieke parkings en vanaf september zijn de overstapparkings gratis. Allemaal zaken waarmee we de stad zo toegankelijk mogelijk willen maken. Het enige wat we vragen is: bekijk wat de beste manier is om naar Brussel te komen en misschien is het niet helemaal nodig om met je auto tot in het stadscentrum te rijden”, stelt schepen Dhondt.

Met het Good Moveplan werd het Brussels gewest opgedeeld in vijftig wijken, waarbij er voor elke wijk een circulatieplan nodig is. De Vijfhoek is daarbij wel symbolisch. Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) hoopt dat de effecten van het nieuwe circulatieschema snel duidelijk worden.

“We hopen dat de mensen merken dat er meer ruimte vrijkomt, minder lawaai is, meer schone lucht is, zodat de kwaliteit van leven erop vooruitgaat en de mensen zin hebben om de stad te bezoeken”, vertelt Van den Brandt. “Op de Elsensesteenweg hebben we bijvoorbeeld al gezien dat de handel erop vooruit gegaan is, sinds ze autoluw geworden is”, vervolgt ze.

Het doel van de Brusselse regering is om op tien jaar tijd het hele gewest aan te passen aan Good Move en de circulatieplannen. “We doen dat op een tempo van vijf circulatieplannen per jaar. Dat is ambitieus”, verklaart de Brusselse mobiliteitsminister.

Onder meer in Schaarbeek en in de wijk Kuregem in Anderlecht werden al circulatieplannen doorgevoerd. Met tegenkanting ook, want in Kuregem werden verkeersborden overschilderd. “Vandalisme kunnen we niet tolereren. Natuurlijk gaan we evalueren na enkele maanden. Als er overlast of echte problemen in bepaalde straten dan moeten er aanpassingen gebeuren. Maar dat gebeurt op basis van de evaluatie en niet op basis van vandalisme natuurlijk”, besluit Van den Brandt.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten