Klein Kasteeltje gaat vrijdag weer open: “Wat donderdag gebeurd is, is niet voor herhaling vatbaar”

 ©  Olivier Matthys

Het Klein Kasteeltje in Brussel gaat vanaf vrijdag weer open voor asielzoekers, zo heeft de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, donderdagavond in Terzake gezegd. Ze voegde er aan toe dat er extra agenten van de lokale en federale politie worden ingezet om de orde rond het aanmeldcentrum te handhaven.

gjsBron: BELGA

Het asielcentrum aan het kanaal en de kleine ring van Brussel bleef donderdag dicht voor nieuwe asielzoekers, nadat er chaos was ontstaan door een verplaatsing van de nadarhekken. De Brusselse politie had ze verplaatst, na klachten van buurtbewoners over overlast. Veel asielzoekers slapen er op straat in afwachting dat ze het gebouw binnen mogen om asiel aan te vragen.

“Ik heb daar alle begrip voor, want de situatie was daar effectief onhoudbaar”, zei De Moor op Radio 1 over het verplaatsen van die hekken. “Dus ik heb Fedasil gevraagd om de rij op een andere plaats te organiseren, maar dat is vandaag helaas niet gelukt.” En dat betreurt de staatssecretaris: “Wat vandaag gebeurd is, is absoluut niet voor herhaling vatbaar. Mensen die nood hebben aan bescherming in ons land, moeten ook asiel kunnen aanvragen. Het is belangrijk om dat te blijven garanderen en daarvoor moeten oplossingen gezocht worden.”

 ©  BELGA

De Moor herhaalde in Terzake dat de instroom van kandidaat-vluchtelingen momenteel groot is, ook in de buurlanden, en dat al verscheidene maatregelen genomen zijn om de mensen onderdak te geven. Er is extra opvang geopend en er komt nog opvangcapaciteit bij, aldus de staatssecretaris.

Ook dat het Fedasil-personeel vreest voor hun eigen veiligheid, zegt De Moor te begrijpen. “Het gaat om hun veiligheid én die van de mensen die in het Klein Kasteeltje verblijven, maar er vandaag door de wachtrij niet meer binnen konden.” Vrijdag zal er daarom extra politie zijn. “Zowel van de lokale als de federale politie zal er ondersteuning zijn, zodat Fedasil-medewerkers hun werk in alle veiligheid zullen kunnen doen.”

Ze bevestigde daarnaast dat sinds maart minder Afghanen als vluchteling erkend worden dan kort na de machtsovername door de taliban in Afghanistan, maar benadrukte dat elk aanvraag individueel en grondig behandeld wordt en dat niet lichtzinning omgesprongen wordt met de asielaanvragen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten