Experts erkennen nood aan psychologische hulp op school, maar wijzen al op probleem: “Ik ben bang dat het straks opnieuw zal stroppen”

Experts vinden het een noodzaak dat psychologen dit schooljaar naar onze scholen trekken om met kinderen en jongeren rond en aan hun mentale gezondheid te werken. Niet alleen het aantal leerlingen met psychologische problemen neemt toe, ook de zwaarte van de problematiek. “Leren praten over gevoelens en psychologische problemen is even belangrijk als leren lezen en schrijven, zeker nu ons gezondheidssysteem zo onder druk staat.”

Tommy Huyghebaert
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten