Duw- en trekwerk bij aanmeldingen aan Klein Kasteeltje, politie moet tussenbeide komen

 ©  BELGA

De aanmeldprocedure aan het Fedasil-aanmeldcentrum Klein Kasteeltje is dinsdag woelig verlopen. Toen de alleenstaande mannen aan de beurt kwamen, ontstond er heel wat duw- en trekwerk en moest de politie tussen komen. Fedasil laat weten dat het de nieuwe situatie, waarbij de selectie aan de voorkant van het gebouw gebeurt, constant evalueert.

jvhBron: BELGA

Op politiebevel bevindt het verzamelpunt voor verzoekers om internationale bescherming zich nu aan de voorkant van Klein Kasteeltje, naast de Brusselse Kleine Ring. Tegen de logica in, want de ingang voor het aanmeldcentrum bevindt zich aan de achterkant. Door die onveilige situatie kon vorige week donderdag niemand zich aanmelden en sindsdien is de politie nadrukkelijk aanwezig om de ‘flows’ van asielzoekers te begeleiden.

“Het wordt constant geëvalueerd. Er is heel de tijd overleg tussen de stad Brussel, de politie, Fedasil en het kabinet van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Er wordt gezocht naar de beste oplossing en op dit moment moeten we aan de voorkant blijven”, vertelt Lies Gilis, woordvoerster van Fedasil

De families, alleenstaande vrouwen, minderjarigen en kwetsbare mensen krijgen elke dag voorrang bij het aanmelden. De resterende plaatsen worden nadien ingevuld door alleenstaande mannen, die afgescheiden opgesteld staan. Bij het verdelen van de overgebleven plaatsen ging het dinsdag mis. De tientallen asielzoekers begonnen te drummen, waardoor de politie moest tussenkomen om rust te brengen. Daar kwam heel wat duw- en trekwerk aan te pas en verschillende asielzoekers vielen op de grond tussen en over de nadarhekken. De aanmeldprocedure werd hierdoor vervroegd stopgezet.

“We proberen het zo goed mogelijk te doen, maar het is heel belangrijk dat de politie daar aanwezig blijft. Je merkt dat die noodzakelijk is om het ietwat in goede banen te leiden”, stelt Gilis vast. “Aan de achterkant van het gebouw was de mogelijkheid om de ‘flows’ te splitsen makkelijker dan aan de voorkant. We doen het nu zo en blijven het evalueren”, vervolgt de Fedasil-woordvoerster.

Geen beterschap in zicht

Het lijkt erop dat de situatie en de lange rij van alleenstaande mannen die asiel willen aanvragen in ons land niet meteen zal verbeteren in de komende dagen en weken. Er wordt gewerkt aan het versnellen van de procedures, maar er blijft een onevenwicht in de in- en uitstroom van asielzoekers.

“Zolang de in- en uitstroom in het opvangnetwerk niet in evenwicht is, zal deze situatie zich verderzetten. We blijven opvangplaatsen bijmaken, wat een evidente oplossing is. Wat ook nodig is, is dat de uitstroom stijgt doordat het Commisariaat-generaal voor de Vluchtelingen Staatlozen de asieldossiers sneller moeten kunnen behandelen en er sneller een antwoord komt op de asielaanvraag”, legt Gilis uit. “En er zijn op dit moment veel mensen die asiel aanvragen, terwijl ze al een statuut hebben in een ander land. Die zijn goed voor ongeveer de helft van de verzoekers en nemen zo ook plaatsen in het opvangnetwerk”, voegt ze nog toe.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten