Weyts wil lerarentekort met flexi-jobs bestrijden: “Geen wonderoplossing, wel extra instrument voor scholen”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelt voor om flexi-jobs in te zetten om het lerarentekort te verhelpen. Dat doet hij zaterdag in Het laatste nieuws.

gjsBron: BELGA

Tijdens de coronapandemie mochten gepensioneerde leerkrachten al bijklussen bij wijze van uitzondering. De N-VA-minister vraagt nu om flexi-jobs toe te laten in het onderwijs, waardoor niet alleen gepensioneerden maar ook andere werkenden op school aan de slag kunnen. Die maatregel zou het lerarentekort kunnen verhelpen.

“Als het gaat over mensen die elders al vier vijfden aan de slag zijn, kan het zelfs zonder rsz of belasting te heffen op die paar uur dat ze in het onderwijs staan”, oppert Weyts. “Ze zouden les kunnen geven, een technisch vak bijvoorbeeld, of leerlingen met lesachterstand bijspijkeren, maar ook bussen van het bijzonder onderwijs begeleiden of helpen met kinderverzorging in het kleuteronderwijs. Een wonderoplossing is deze maatregel niet, maar wel een extra instrument voor onze scholen om flexibel mensen te kunnen werven.”

Dermagne: “Geen goede oplossing”

Volgens het kabinet van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zijn flexi-jobs geen goede manier om het lerarentekort op te lossen. “Het houdt geen steek dat men een structureel probleem van lerarentekort wil oplossen met een systeem dat opgezet werd om flexibel extra personeel bij piekmomenten in te zetten. Leerkracht zijn is geen bijklussen, maar een serieus engagement.”

Bij Dermagne wijst men er ook op dat er al heel wat maatregelen genomen zijn om extra personeel te leiden naar knelpuntberoepen, zoals het beroep van leerkracht. Een langdurig zieke die in die sectoren aan de slag kan, kan bijvoorbeeld het loon combineren met een deel van de uitkering.

ACOD: “Terugkeren naar kerntaken”

Ook de socialistische onderwijsvakbond gelooft niet dat flexi-jobs de oplossing zijn voor het lerarentekort. “We zien nu al dat veel zij-instromers weer uitstromen, omdat de job niet is wat ze ervan verwachten”, zegt algemeen secretaris van ACOD Onderwijs Nancy Libert. “We moeten terugkeren naar de kerntaken van voorbereiden, lesgeven en evalueren en afstappen van de ‘randanimatie’ die tijd vergt en de balans werk-privé onder druk zet.”

Weyts zelf geeft aan dat de maatregel inderdaad geen “wonderoplossing” is. “Maar wel een extra instrument voor onze scholen om flexibel mensen te kunnen werven.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten