Vijf keer meer uranium dan toegelaten: “Vlaamse Waterweg loosde giftig afval in de Schelde”

Archiefbeeld ©  Fred Debrock

In het afvalwater van een stort in Kruibeke, uitgebaat door De Vlaamse Waterweg, zit 5 keer meer uranium en tot 11 keer meer kobalt dan wettelijk is toegelaten. Ook de kankerverwekkende stoffen nikkel en beryllium overschrijden er de norm. Het afvalwater belandde rechtstreeks of via een gracht in de Schelde, staat in een proces-verbaal dat de redactie van het VRT-programma ‘Pano’ kon inkijken. Er werd in maart een onderzoek geopend en dat loopt nog altijd, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

jvh, mtmBron: BELGA

Metingen uit oktober 2021 leidden in maart 2022 tot een “prioritair proces-verbaal”, dat nu op de bureaus van het parket van Oost-Vlaanderen ligt. De gemeten waarden in het afvalwater overschrijden ver de norm, zo blijkt.

Zo werd in het water dat naar de Schelde ging 5 keer meer uranium aangetroffen dan wettelijk is toegelaten. Ook kobalt kwam tot 11 keer meer voor in het water dat in de gracht werd geloosd. En ook nikkel en beryllium overschreden de norm. 

Voorts stelde de omgevingsinspectie vast dat er minstens 23.000 ton slib op het stort terechtkwam vanuit een West-Vlaams bedrijf dat afvalstoffen verwerkt. En daarvoor had het stort helemaal geen vergunning, zegt de omgevingsinspectie in het proces-verbaal.

Woensdagavond laat De Vlaamse Waterweg in een persmededeling na de uitzending van de reportage nog weten dat ze “voor deze site beschikt over een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie en/of ruimingsspecie, verontreinigde bodem, grondreinigingsresidu’s en niet-gevaarlijke asbesthoudende baggerspecie en bodem, waarvan het lozen van bedrijfsafvalwater in de Schelde deel uitmaakt”. De exploitatie van de site is volgens De Vlaamse Waterweg conform de vergunningsvoorwaarden.

“Er worden in het percolaatwater geen lozingsnormen uit de vergunning overschreden, in tegenstelling tot wat wordt gesteld. De concentraties van de parameters cadmium en nikkel liggen lager dan de in de vergunning opgenomen lozingsnormen, en voor de parameters kobalt, uranium en beryllium zijn geen lozingsnormen opgenomen in de vergunning”, klinkt het.

De geanalyseerde waterstalen, waarvan sprake in de Pano-reportage, betreffen volgens De Vlaamse Waterweg “hemelwater dat werd gecollecteerd op de omliggende terreinen dat niet in contact kwam met gestorte afvalstoffen”. “Tenslotte is er ook sprake van een aanvaarde partij grondreinigingsresidu’s die niet zou voldoen aan onze omgevingsvergunning. Het betreft evenwel een partij grondreinigingsresidu’s afkomstig van een vergund grondreinigingscentrum, hetgeen toegelaten is binnen de omgevingsvergunning”, klinkt het.

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt. Het werd gestart in maart en is nog altijd aan de gang, zegt het parket, dat verder geen details kan geven.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten