Iets meer dan 700 gevallen van apenpokken in België bevestigd

Op 29 augustus waren er in België 706 bevestigde gevallen van apenpokken. Het gaat om 376 gevallen in Vlaanderen (53 procent), 253 gevallen in Brussel (36 procent) en 77 gevallen in Wallonië (11 procent). Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag. Het risico voor de algemene bevolking is nog altijd gering.

jvhBron: BELGA

Het virus werd vastgesteld bij 699 mannen, twee vrouwen en twee personen die zich anders identificeren. Bij andere gevallen is het geslacht niet bekend. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 16 en 71 jaar oud. Er is één geval gemeld bij een kind onder de 3 jaar.

Zo goed als alle patiënten vertonen huidletsels. Ongeveer 58 procent heeft ook algemene symptomen, zoals koorts, algemeen onwel zijn en opgezwollen lymfeklieren. 

In totaal werden 32 personen werden gehospitaliseerd: 24 om te worden behandeld, drie personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was. Er werd tot op heden één sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie blijkt dat het virus volgens Sciensano voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote evenementen werd gemeld, gebeurt dat meer recent meer via seksueel contact in de privésfeer.

Heel soms wordt het virus ook overgebracht door contact met besmet materiaal; zoals beddengoed. Het virus kan dan binnendringen via de slijmvliezen en kleine wondjes in de huid. Het zou kunnen dat het virus zich ook verspreidt via druppels uit blaasjes of uit de mond- en keelholte, hoewel Sciensano deze kans momenteel als laag inschat. Het gezondheidsinstituut schat het risico voor de algemene bevolking vandaag nog als gering in.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten