Stad kent extra tijdelijke energiepremie toe, die kan oplopen tot wel 500 euro: “Zet gerust de stap naar onze dienst Welzijn”

 ©  blg

Ieper -

Het Ieperse stadsbestuur geeft Ieperlingen met een beperkt inkomen een financieel duwtje in de rug om de energiefactuur te betalen.

Thijs Pattyn

Het voorbije jaar steeg de gas- en elektriciteitsfactuur enorm. “Door de coronapandemie kwamen al heel wat gezinnen in financiële problemen terecht”, zegt Iepers schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA). “De stijging van de energiefacturen maakt het voor velen nog moeilijker. Vanuit de federale overheid werden recent nieuwe steunmaatregelen in het leven geroepen. Zoals een btw-verlaging op elektriciteit en gas, een eenmalige energiecheque van 100 euro en een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief. Voor veel kwetsbare gezinnen volstaat dit echter niet. Gezinnen ontvangen voorschotfacturen die soms drie keer hoger zijn dan voordien en men maakt zich zorgen over de afrekening.”

Op zoek naar oplossingen

Het stadsbestuur speelt hierop in door een extra tijdelijke energiepremie toe te kennen aan mensen, die geen recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, maar toch in de problemen dreigen te komen.

“Het gaat om Ieperlingen in collectieve schuldenregeling of bij schuldhulpverlening bij de stad en gezinnen met een beperkt inkomen dat lager ligt dan de inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming. De financiële tussenkomst bedraagt een derde van de totale kostprijs van de energiefactuur voor verwarming met een maximum van 500 euro.”

“Met deze energiepremie willen we Ieperlingen in financiële moeilijkheden een extra duwtje in de rug te geven. Tegelijk willen we burgers met grote zorgen meegeven: zet gerust de stap naar onze dienst Welzijn. We zijn er net om samen op zoek naar alle mogelijke oplossingen.”

Info in stadsmagazine en online

Wie meent in aanmerking te komen voor deze financiële steun, kan contact opnemen met de dienst Welzijn op het gratis nummer 0800 9 8900 of via welzijn@ieper.be. “Breng de laatste jaarafrekening gas en elektriciteit mee naar je afspraak, samen met een recent aanslagbiljet van de belastingen. Aanvragen kan tot 31 december 2022 en binnen het beschikbare budget. Op de stedelijke website en in het stadsmagazine, dat deze week bij elke Ieperling in de bus valt, werd alle info gebundeld.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten