VERHALEN VAN OP SPOED. “Toen besliste Karel om bij ons te sterven. Het was eigenlijk een heel schone nacht”

 ©  Kris Van Exel / Wim Vanlee

Op kerstnacht wordt Karel binnengebracht op spoed met een ernstig probleem. Een groot bloedvat in zijn buik staat op springen, en hij kiest ervoor om geen zware operatie meer te doen. Karel zal dus sterven op spoed, en neemt daar, in het bijzijn van de verplegers en zijn naasten, afscheid van het leven. “We hebben de hele avond en nacht samen doorgebracht. De liefde spatte er vanaf.”

Elke dinsdag, een hele zomer lang, brengen we met deze podcast een opvallende getuigenis, waarin patiënten hun verhaal vanop spoed vertellen. Wie de verhalen al sneller wil beluisteren, kan zich abonneren via de podcastkanalen van Spotify, Apple of Google Podcasts.

Stef Vanlee schreef recent ook een gelijknamig boek, 112 Verhalen, waarin zijn eigen beleving centraal staat.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten