“Dringende oplossing nodig voor buitenlanders die op verblijfsvergunning wachten”

Themabeeld ©  Shutterstock

De federale ombudsman vraagt in een aanbeveling aan de Kamer om dringend de wetgeving aan te passen om de problemen op te lossen van buitenlanders die op een verblijfsvergunning wachten. In de procedure moeten garanties ingebouwd worden zodat de buitenlanders niet de gevolgen moeten dragen van vertragingen bij de administratie.

jvhBron: BELGA

“We kaarten het probleem al jaren aan, maar er is nog steeds geen echte oplossing gevonden. Wij worden elke dag gecontacteerd door buitenlanders van wie de verblijfsvergunning niet meer geldig is en die grote moeilijkheden ondervinden. De situatie wordt onmenselijk. Omdat het probleem algemeen is, vragen we aan de Kamer om dringend de wetgeving te wijzigen om de problemen op te lossen”, stellen de federale ombudsmannen Jérôme Aass en David Baele donderdag in een mededeling.

Buitenlanders die wachten op een beslissing over hun aanvraag om hun verblijfsvergunning te verlengen, krijgen een bijlage 15. Dat is een papieren document dat ontoereikend is om hun rechten ten volle uit te oefenen, merken ze op. Zo kunnen ze niet naar het buitenland reizen, bijvoorbeeld om de begrafenis van een familielid bij te wonen, kunnen ze online geen administratieve zaken regelen en ondervinden ze moeilijkheden om hun bankrekening te gebruiken.  

Bovendien worden buitenlanders die de aanvraag om hun verblijfsvergunning te vernieuwen te laat indienen, in verhouding te zwaar gestraft. Zelfs indien ze zelf niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging, krijgen ze geen bijlage 15. Dat maakt hun reeds precaire situatie nog erger. 

De federale ombudsman ontvangt vooral klachten van mensen die een verblijfsvergunning kregen om humanitaire redenen of om hier te studeren. De inschrijvingsperiode voor dit academiejaar is bijna afgelopen. Er is dringend een oplossing nodig, zeker omdat de studentenvisa van buitenlandse studenten slechts geldig zijn tot 31 oktober. Het aantal buitenlanders dat zich in deze moeilijke situatie bevindt, dreigt dus nog te stijgen, luidt het nog.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten