Zorgteams voor jongeren met kanker

Archiefbeeld

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt werk van zorgteams voor jongeren met kanker. Het gaat om teams van een coach, een sociaal assistent en een psycholoog die vanaf het najaar 2023 in zes ziekenhuizen zorg op maat moeten bieden aan patiënten tussen 16 en 35 jaar. Dat heeft de minister maandag bekendgemaakt op een event van Kom op tegen Kanker in Vilvoorde.

wverBron: BELGA

De organisatie stelde maandagavond haar toekomstplan 2022-2026 voor. Een belangrijk deel van de avond stond in het teken van AYA-zorg: zorg voor jongeren van 16 tot 35 jaar met kanker. Omdat ze zich in een andere levensfase bevinden van oudere patiënten, hebben de AYA’s specifieke psychosociale noden. AYA-zorg is geen nieuwkomer voor Kom op tegen Kanker. Het zette er de komende jaren al sterk op in met beleidswerk. Zo bezocht eurocommissaris Stella Kyriakides in juli het AYACare@Gent-proefproject in UZ Gent.

Minister Vandenbroucke van zijn kant ontving in juli een delegatie AYA’s op zijn kabinet. “Ze vertelden me over de specifieke moeilijkheden waar ze als jonge mensen met kanker mee geconfronteerd worden. Hoe combineer je bijvoorbeeld je studie of je werk met een behandeling? Wat met je vruchtbaarheid na een behandeling? Wat doet een behandeling met je seksualiteit?”, verklaarde de minister. 

Daarom wil hij tegen het najaar van 2023, samen met Kom op tegen Kanker, zorgteams aan de slag laten gaan voor jongeren met kanker. Directeur Marc Michils reageert tevreden. “Jongeren die geconfronteerd worden met kanker, voelen zich vaak alleen. Ze zitten in een andere levensfase dan oudere kankerpatiënten en worden daardoor met andere problemen en onzekerheden geconfronteerd”, duidt Michils.

Overgewicht en alcohol

In zijn toekomtplan legt Kom op tegen Kanker de nadruk op een aantal thema’s die belangrijker zijn ten opzichte van het vorige plan. Zo zet de organisatie sterker in op een gezonde levensstijl en een gezond leefmilieu, omdat daar nog veel vooruitgang te boeken is. Tabak blijft een belangrijk strijdpunt, maar de strijd wordt verruimd naar overgewicht, alcohol, hormoonverstorende stoffen, fijn stof en asbest. 

Kom op tegen Kanker stelt vast dat het vaak moeilijk is de meest kwetsbaren te bereiken. Door hen meer aan te spreken en bij te staan, wil de organisatie de komende vijf jaar de groeiende gezondheidsongelijkheden aanpakken. Een ander aandachtspunt slaat op leven met de gevolgen van kanker. In Vlaanderen zijn dat er al ruim een kwart miljoen. Wie kanker overleeft, heeft vaak specifieke vragen en noden, die zowel binnen de zorg als in het dagelijkse leven opgelost moeten worden. Kom op tegen Kanker zal zich de komende jaren inzetten om het leven na kanker te verbeteren.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten