Medista dreigt levering vaccins tijdelijk stop te zetten

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is naar de rechtbank moeten trekken om de verdeling van vaccins niet te laten stokken. Vandenbroucke leeft al maanden in onmin met de logistieke partner Medista. Die stuurde vorige week een brief waarin het dreigt om de leveringen van miljoenen vaccins stop te zetten zolang de overheid niet betaalt voor de opdrachten.

Hannes Cattebeke

Medista, het bedrijf dat momenteel in opdracht van de overheid leveringen uitvoert voor de boostercampagne met coronavaccins, dreigt ermee om de verdeling stop te zetten. Het doet dat omdat het al het hele jaar geen euro heeft gezien voor het stockbeheer en de verdeling van vaccins. Vorige week kwam er plots wel een overschrijving van 3,5 miljoen euro op zijn rekening, maar die was ‘provisioneel’, waardoor Medista de facto niets kan uitrichten met het geld.

In een brief aan de FOD Volkgezondheid schreef Medista vorige week dat “het zich genoodzaakt ziet om tijdelijk onze activiteiten te stoppen”. Een leveringsprobleem was er niet meteen, aangezien er op dat moment al 2,3 miljoen doses naar de vaccinatiecentra waren vertrokken, voldoende om nog minstens twee weken het voorziene ritme aan te houden.

Daarmee geconfronteerd, heeft het kabinet bij de rechtbank van eerste aanleg een verzoekschrift ingediend, om Medista verder te laten werken binnen het contract dat nog loopt tot volgend jaar. De rechter volgde de overheid en legde een dwangsom van 250.000 euro op per inbreuk die Medista begaat.

Medista heeft voorlopig nog niets stopgezet. Dit weekend werd er gewoon doorgewerkt, waardoor de vaccinatiecentra zeker niet in de problemen komen. Maar het escalerend conflict tussen de federale overheid en de vaccinverdeler baart de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor de vaccinaties, wel al langer zorgen.

LEES OOK. Opvolger is niet klaar, dus valt regering noodgewongen terug op “te dure” partner voor vaccinaties

Aan het depot van Medista in Zaventem arriveren dezer dagen miljoenen coronavaccins, die op de juiste temperatuur worden gehouden en verdeeld worden over de vaccinatiecentra. Maar dat was niet de bedoeling van Vandenbroucke, toen die in de lente van dit jaar, ondanks het lopende contract met Medista tot 2025, een nieuwe aanbesteding liet uitschreven. Concurrent Movianto, een multinational, haalde de vaccinaties aan het begin van deze zomer binnen, dankzij een vraagprijs die 4,5 miljoen euro lager lag dan wat de overheid aan Medista moest betalen.

Medista vocht de uitkomst van de openbare aanbesteding aan bij de Raad van State, omdat er volgens het bedrijf “onregelmatigheden waren gebeurd” en omdat concurrent Movianto niet moest aantonen dat het over de nodige infrastructuur, zowel logistiek als technologisch, beschikte. Dat bleek ook toen de vierde vaccinatie moest worden opgestart: Movianto was niet klaar, Medista moest uitvoeren.

“Maar onze financiële slagkracht is niet oneindig”, zegt Medista. “ Wij hebben tweeënhalf miljoen geïnvesteerd voor de tender tot 2025. Dan is het niet fijn als je halverwege de rit aan de kant wordt gezet. Wij moeten onze mensen ook blijven betalen. We hebben de overheid om een garantie gevraagd om betaald te worden voor deze boostercampagne, maar ook die hebben we niet gekregen.”

Medista-CEO Sarah Taybi zegt niet langer te willen werken “voor een onbetrouwbare overheid die haar macht misbruikt, pestgedrag tolereert, ons financieel uitrookt en ons dan ook nog eens verplicht om de nieuwe boostercampagne te organiseren, terwijl het nu al duidelijk is dat wij nooit correct betaald zullen worden.”

Medista heeft Vandenbroucke eerder al gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de leidinggevende ambtenaar bij de FOD. Medista acht haar verantwoordelijk voor de audits die het bedrijf te beurt vielen en het uitstel van de betalingen. Vandenbroucke nam haar toen in bescherming en blijft ook nu achter de FOD staan. Volgens Medista is er, toen er een nieuwe aanbesteding werd uitgeschreven, “omwille van nakende budgetoverschrijdingen”, ook nooit een rapport opgesteld door de inspectie Financiën. In de Kamercommissie moest Vandenbroucke erkennen dat zo’n rapport inderdaad niet bestaat, maar dat het ook niet noodzakelijk is om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.

Aangeboden door onze partners