De Croo dringt in New York aan op transparante verkiezingen in Congo

 ©  BELGA

Een correct verloop van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo eind volgend jaar is “een prioriteit” voor België. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd voor aanvang van een ontmoeting met de Congolese president Félix Tshisekedi in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

wverBron: BELGA

“Het is duidelijk dat een goede organisatie van de verkiezingen een prioriteit is”, onderstreepte De Croo (Open Vld). De goedkeuring van de kieswet voldoet volgens de eerste minister alvast aan de verwachtingen, maar “er moeten nog veel zaken gebeuren” om de verkiezingskalender te respecteren, zo maakte De Croo duidelijk. 

De vorige verkiezingen vonden eind 2018 plaats, met twee jaar vertraging op de oorspronkelijke kalender. Na een betwist verkiezingsresultaat werd Tshisekedi uiteindelijk tot president benoemd. De Croo hamert ditmaal op transparantie. “Hoe meer transparantie, hoe beter men een correct verloop van de verkiezingen garandeert”, zei de premier, die alvast begroette dat Kinshasa heeft aangegeven internationale waarnemers toe te laten.  

Economische hervormingen

De Croo hamerde erop dat de Congolese regering in het laatste jaar van deze legislatuur dringend werk moet maken van de beloofde economische hervormingen, in eerste instantie in de strijd tegen corruptie. “Ze zijn blijven steken in intenties. Op vlak van rechtszekerheid en zakenklimaat is er onvoldoende vooruitgang in vergelijking met de beloftes”, aldus de Belgische regeringsleider. “De tijd raakt op”. 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meyrame Kitir (Vooruit) wees erop dat governance, transparantie en de strijd tegen corruptie een pijler vormt van het nieuwe samenwerkingsprogramma dat momenteel wordt voorbereid. Tegen eind dit jaar moet het programma van 250 miljoen euro voor de komende vijf jaar rond zijn. Congo is het belangrijkste partnerland van België, dat de vierde grootste donor van de voormalige kolonie is.  

VN-vredesmissie

België bepleit ook een grondige hertekening of vervanging van de VN-vredesmissie Monusco, die er ondanks 14.000 manschappen en een jaarlijks budget van één miljard euro niet in slaagt om de plaatselijke bevolking te beschermen tegen het geweld van gewapende groepen in het oosten van Congo. Het mandaat verstrijkt eind dit jaar. 

De Belgische regering kijkt met open blik naar de toekomst van de VN-aanwezigheid in het land. Wel waarschuwde minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) dat “een vacuüm” moet worden vermeden dat de aanwezigheid van gewapende groepen in het oosten enkel zou versterken. De voorbije maanden is het geweld in de grondstofrijke regio opnieuw hevig opgelaaid.  

Gewapende groepen ontwapenen

Lahbib, die deze week ook haar Rwandese ambtgenoot in New York ontmoette, drong erop aan dat Congo en Rwanda met elkaar in dialoog gaan en inspanningen leveren om de gewapende groepen te ontwapenen en te demobiliseren, “of het nu gaat om FDLR of M23”. 

In Rutshuru in Noord-Kivu kwam donderdag één persoon om het leven bij een manifestatie van de plaatselijke bevolking tegen het onvermogen van het Congolese leger in de strijd tegen M23, de rebellenbeweging die nog steeds de stad Bunagana bezet, een knooppunt voor de handel op de grens met Oeganda.

Volgens Congo steunt Rwanda de M23-rebellen. Kigali stelt dan weer dat Congo de FDLR-rebellen steunt. Beide landen ontkennen elkaars beschuldigingen.

Aangeboden door onze partners