Jambon legt ‘final offer’ op tafel, CD&V wil er niet van weten

De Vlaamse regering heeft na een nacht onderhandelen nog steeds geen akkoord bereikt over een begroting voor volgend jaar. Het kalf ligt gebonden bij CD&V, dat zo veel mogelijk uit de brand probeert te slepen voor investeringen in de kinderbijslag. Zelfs het ‘final offer’ van minister-president Jan Jambon kan de christendemocraten niet bekoren. “De tijd is in ons voordeel.”

Hannes Heynderickx en Arnout Gyssels

Er hangt een crisissfeer op het Martelarenplein. Een hele nacht hebben de ministers van de Vlaamse regering onderhandeld over een nieuwe begroting. Maar er is nog steeds geen witte rook. Ook niet na het ultieme voorstel van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Die wordt om 14 uur in het Vlaams Parlement verwacht voor zijn Septemberverklaring. En net die strakke deadline zorgt ervoor dat het spel heel hard gespeeld wordt. “De tijd is aan onze kant”, zegt een CD&V-bron. De christendemocraten zetten Jambon dus onder druk om zelf zo veel mogelijk binnen te halen. Open VLD heeft wel al ingestemd met een compromisvoorstel van de regeringsleider.

De discussie gaat eigenlijk nog maar over één maatregel: bijkomende investeringen in het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. CD&V wil dat het groeipakket gekoppeld wordt aan de spilindex. Nu stijgt het kindergeld jaarlijks maar met 1 procent, terwijl de inflatie gestegen is naar om en bij de 10 procent. De christendemocraten willen het basisbedrag binnen het groeipakket even hard laten stijgen als de levensduurte. Die maatregel zou elk jaar tot 600 miljoen euro kunnen kosten. Open VLD en N-VA willen eerder de sociale toeslagen binnen het groeipakket verhogen zodat de meest kwetsbare gezinnen extra geld krijgen. Hun redenering is dat het weinig zin heeft om een klein beetje geld uit te smeren over álle gezinnen.

Nieuw compromisvoorstel

Vanochtend legde Jan Jambon rond die kinderbijslag een nieuw compromisvoorstel op tafel. “Een final offer”, noemen ze het binnen N-VA. En de CD&V-ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns –die viceminister-president Hilde Crevits vervangen nadat ze vrijdagavond onwel werd – kregen van Jambon tijd om terug te koppelen met hun partij. CD&V-partijvoorzitter Sammy Mahdi wordt in de Wetstraat 89 – het partijhoofdkwartier – op de hoogte gebracht van elk klein detail. Binnen de regering is er frustratie over die werking. “Crevits zou minder aan de leiband van Mahdi lopen”, klinkt het bij een N-VA’er.

Ook het compromisvoorstel van Jambon krijgt een njet van CD&V, zeggen verschillende regeringsbronnen. “Nu willen ze bovenop die koppeling aan de spilindex ook nog de uitbreiding van de sociale toeslagen, als je dat nog serieus moet nemen...”, zegt een bron.

“CD&V zit gewoon gevangen in de symboolpolitiek en de profileringsdrang van hun nieuwe voorzitter”, sneert een andere. “Jambon heeft echt alles gedaan om ze te overtuigen, maar niets lijkt te werken. Ze geven liever drie euro aan iedereen met een kind, dan 54 euro voor zij die het echt nodig hebben.”

CD&V-bronnen doen er voorlopig het zwijgen toe. Dalle en Brouns zitten nog altijd binnen bij Jambon, die hen uit alle macht probeert diets te maken dat ze een fout maken. De regeringscrisis begint stevig toe te nemen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten