Waalse vrouw verdient gemiddeld meer dan Waalse man

Themabeeld ©  Shutterstock

Het loonverschil in ons land tussen mannen en vrouwen is bijna volledig weggewerkt. Meer zelfs: in Wallonië verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel.

jvhBron: BELGA

Bij voltijdse werknemers is het loonverschil tussen mannen en vrouwen gekrompen van 4,1 procent in 2019 naar 0,4 procent in 2020. Bovendien telt België voor het eerst een gewest waar vrouwen gemiddeld meer verdienen dan mannen: in Wallonië ontving de gemiddelde mannelijke werknemer in 2020 3.551 euro, terwijl zijn vrouwelijke collega 3.573 euro verdiende. Dat resulteert in een beperkte, negatieve loonkloof van -0,6 procent.

Het gaat wel om een vergelijking tussen voltijdse werknemers. Als ook naar deeltijds werk wordt gekeken is de loonkloof in ons land wel nog steeds aanzienlijk: zowat 16 procent. Dat komt omdat vooral vrouwen deeltijds aan de slag zijn.

Dat in Wallonië vrouwen die voltijds aan de slag zijn voor het eerst meer verdienen dan mannen heeft ook met de coronacrisis te maken. Wallonië telt meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen. Tijdens de coronajaren werden heel wat laaggeschoolde vrouwen op deeltijds werk gezet, en op tijdelijke werkloosheid. Dat gebeurde vooral in de horeca en de handel. Gevolg: in de cijfers van de voltijdsen was er een oververtegenwoordiging van hooggeschoolde en goedbetaalde vrouwen.

Uit de cijfers blijkt nog dat het gemiddelde bruto maandloon in 2020 3.832 euro bedroeg: 3.821 euro voor de vrouwen en 3.837 voor de mannen. Dat gemiddeld loon ligt hoger in Brussel dan elders in het land, gemiddeld zelfs 18 procent. Pendelen naar Brussel loont dus. De lonen in Vlaanderen liggen hoger dan in Wallonië: gemiddeld 3.780 euro voor een mannelijke werknemer, tegenover 3.551 euro in Wallonië. Voor de vrouwen is dat respectievelijk 3.739 euro en 3.573 euro.

Het mediane loon bedroeg in 2020 3.550 euro: de helft van de werknemers verdiende meer, de andere helft minder. Bijna 70 procent van de werknemers zit tussen de 2.000 en 4.250 euro bruto per maand.

Ook qua sectoren zijn er verschillen. De petrochemische sector is de best betaalde sector, terwijl de lonen in de horecasector het laagst liggen. Ook het diploma en het beroep spelen een belangrijke rol. Wie een masterdiploma op zak heeft, verdient 47 procent meer dan de gemiddelde Belg. Wie zonder diploma de schoolbanken verliet, ontvangt een salaris dat 26 procent onder het nationale gemiddelde ligt. Directeurs van grote ondernemingen verdienen 80 procent meer dan de gemiddelde werknemer, terwijl kelners en barmannen de laagste lonen ontvangen en 36 procent onder het nationaal gemiddelde verdienen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten