Gemeente verzet zich niet tegen behoud van graf oud-strijder

Om vergissingen te vermijden is een lint rond graf gehangen.  © Marc Peeters

Bouwel -

Het gemeentebestuur van Grobbendonk verzet zich niet tegen een beschikking van de rechter in Turnhout die vorige week besliste dat een oud graf op het kerkhof van Bouwel (Grobbendonk) voorlopig moet blijven liggen. Het is wachten op een debat ten gronde, vermoedelijk in de tweede helft van volgende jaar.

LEES OOK. Ontruiming kerkhof van Bouwel: Rechter beveelt dat één graf (voorlopig) niet mag aangeraakt worden

Een inwoner van Bouwel trok vorige week eenzijdig naar de rechtbank in Turnhout om de stopzetting van de ontruiming van het oude kerkhof van Bouwel te bekomen. De klager is van mening dat het reglement dat het gemeentebestuur van Grobbendonk hiervoor hanteert niet grondwettelijk is. Omdat de ontruimingen aan de gang zijn was er sprake van hoogdringendheid.

De rechter ging niet in op het verzoek de werken stil te leggen, maar besliste wel dat aan het graf van een familielid van de klager voorlopig niet mag geraakt worden. De rechter wilde zo snel mogelijk de tegenpartij horen.

Dat gebeurde dinsdagochtend. “Onze advocaat heeft ter zitting gezegd dat we ons als gemeente niet verzetten tegen de beschikking van de rechter en dat we dat ene graf met rust zullen laten”, weet schepen Eric Van Meensel (N-VA), zelf ook jurist. “Dat is zo genoteerd op het zittingsblad, waardoor er daarover eigenlijk geen conflict meer is.”

Concreet wil dit zeggen dat de ontruiming van het kerkhof gewoon verder gaat. Het graf in kwestie blijft gewoon liggen net als de graven waarvoor de nabestaanden een concessie hebben betaald. “Op woensdag wordt voor een andere rechter de zaak over de vermeende onwettelijkheid van het reglement ten gronde ingeleid. De eigenlijke debatten zijn nog niet voor meteen.”

De klager praat voorlopig niet met de media, maar hoopt wel nog medestanders te vinden om het juridisch protest luider te laten klinken.(mph)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten